FORTSATT USTABILT

FORTSATT USTABILT
Selv om det har vært en positiv utvikling i Myanmar de siste årene, er det fremdeles et stort antall mennesker som er internt fordrevet eller lever som flyktninger i nabolandene. I 2014 og begynnelsen av 2015 økte konfliktnivået i nord.

ULIKE ÅRSAKER

Konflikter mellom minoritetsgrupper og myndighetene har pågått i flere tiår og er en av hovedårsakene til fordrivelse i Myanmar. Det har blitt inngått våpenhvileavtaler mellom regjeringen og de fleste opprørsgruppene de siste årene, men senest i februar 2015 flyktet anslagsvis 30 000 mennesker fra Kokang i Shan-staten over grensen til Kina etter voldsomme kamper mellom hæren og opprørere.

Myanmar er i tillegg svært utsatt for naturkatastrofer, ofte med tap av menneskeliv og store ødeleggelser. Manglende midler til forebygging og beredskap gjør ofte at konsekvensene blir unødvendig store og omfattende. Utenlandske investeringer og utviklingsprosjekter bidrar til økonomisk utvikling, men mange forårsaker også fordrivelse av innbyggere som fratas eiendom uten at deres rettigheter og behov ivaretas.

REFORMPROSESS

Etter valget i 2010 ble U Thein Sein innsatt som president. Myndighetene har tatt viktige skritt mot demokratisering ved å løslate politiske fanger, tillate fredelige protester, åpne for organisasjonsfrihet, redusere sensur av media, samt diskutere endringer i grunnloven. Dette har ført til utvidede diplomatiske forbindelser og opphevelse av økonomiske sanksjoner.
Det er planlagt å avholde valg i slutten av 2015, men motsetningene er mange og det er vanskelig å skape politisk enhet på tvers av grupperinger langs det politiske spekteret.

INTERNE KONFLIKTER

Myanmar har hatt flere tiår med militærstyre og konflikter mellom regjeringsstyrkene og etniske opprørsgrupper. Konfliktene handler i hovedsak om kontroll over naturressurser og minoritetenes ønske om større grad av selvstyre. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at rundt én million mennesker i Myanmar er statsløse.
Fredsprosesser pågår kontinuerlig, men med få unntak er det fortsatt langt unna en varig løsning. Situasjonen er labil i flere områder, og i delstaten Kachin og nordlige deler av delstaten Shan har konfrontasjoner ført til nye fordrivelser. 89 prosent av befolkningen i Myanmar er buddhister. I delstaten Rakhine har spenningen mellom buddhister og muslimer (rohingyaer) ført til flere voldelige konfrontasjoner. Myndighetene anerkjenner ikke rohingyaene som statsborgere. De har svært innskrenkede rettigheter og er i økende grad avhengig av humanitær bistand. Buddhistene i Rakhine er også marginaliserte og mange lever i fattigdom.

FLYKTNINGER I ANDRE LAND

Mange rohingyaer har flyktet fra Myanmar til Bangladesh. Der lever de under svært kummerlige forhold. Det er anslagsvis 230 000 rohingyaer i Bangladesh, men bare 30 000 er registrert som flyktninger. Fra det sørøstlige Myanmar har mange flyktet til Thailand. De fleste tilhører minoritetene Karen og Karenni. Noen har oppholdt seg i Thailand i 30 år. Også i India og Malaysia er det et større antall flyktninger fra Myanmar.

LANGT UNNA VARIGE LØSNINGER

Myanmar mangler et lovverk for internt fordrevne, og håndteringen av situasjonen varierer mye fra region til region. Lokale organisasjoner gir humanitær assistanse i samarbeid med FN og andre internasjonale organisasjoner. Hjelpearbeidet er utfordrende, blant annet med begrenset tilgang til områder utenfor myndighetenes kontroll.
 

Nøkkeltall Myanmar:

Folketall (millioner):
53,7 
Nye flyktninger fra i 2014:
16 335
Totalt antall flyktninger fra:
530 348
Internt fordrevne:
Inntil 645 300
Flyktninger fra andre land:
-
Frivillig retur i 2014:
1 
Asylsøkere til Norge i 2014:
22
 
Tall oppdatert ved inngangen til 2015
 

Flyktninghjelpens arbeid i Myanmar

 • Fakta
  Etablert: 2008
  Hovedkontor: Yangon
  Feltkontor: Myeik (Tanintharyi), Hpa-An (Kayin), Thandaunggyi (Kayin), Loikaw (Kayah) og Taunggyi (Shan)
    
 • Kontakt info
  Country Director: Chris Bleers
  Tel: + 95 950 76 084
  E-mail: cd@myanmar.nrc.no
   
 • Ansatte
  Internasjonalt ansatte: 7
  Lokalt ansatte: 108
   
 • Budsjett
  2013: 58 millioner NOK
  2012: 23,9 millioner NOK
   
Myanmar

Våre donorer

Største donorer:
Andre donorer:
Image

Følg oss på Twitter: