Flyktninghjelpens arbeid i Myanmar

I Myanmar arbeider Flyktninghjelpen for å gi beskyttelse og hjelp til konfliktberørte internt fordrevene . Flyktninghjelpen har også bygget 3088 varige og trygge hjem som skal kunne stå gjennom eventuelle fremtidige sykloner.

Bakgrunn 

Et vedvarende problem i Myanmar, etter det fikk sin selvstendighet fra Storbritannia i 1948 , har vært konfliktene mellom sentralregjeringen og forskjellige opprørsbevegelser blant etniske minoriteter. Særlig de sørøstlige områdene har vært utsatt, og disse konfliktene har ødelagt livene til millioner av mennesker og drevet mer enn 450 000 mennesker på flukt i eget land. 

I mars 2011 ble makten overlatt til sivile myndigheter og perioden frem til i dag har vært preget av positive politiske reformer. 1. april 2012 gjennomførte Myanmar det som ble anerkjent som et åpent og fritt demokratisk valg. Dette var en enorm seier for opposisjonspartiet NLD (Nasjonalligaen for demokrati ) som med en leder, Aung San Suu Kyi, isolert fra omverdenen, har fremstått passivt og handlingslammet.

De senere år har staten inngått våpenhvileavtaler med flere opprørsgrupper – hvorav de fleste  i  noe varierende grad har blitt overholdt. I det nordlige området, Kachin, har derimot kampene mellom regjerings – og opprørsstyrker intensivert, og som en direkte følge av dette har mer enn 70.000 mennesker blitt tvunget til å flykte fra sine hjem.

FN og andre internasjonale humanitære organisasjoner har gjennom lokale organisasjoner i Myanmar fått noe, men svært begrenset tilgang til å bistå befolkningen. Å få tilgang er generelt vanskelig og i enkelte områder umulig.

Samtidig melder myndighetene om mer enn 70 000 fordrevne i Rakhine som følge av voldelige opptøyer  som har pågått siden juni 2012. Dilemmaet har fanget internasjonal interesse og humanitære aktører kjemper for å få levere humanitær assistanse. Myanmar Peace Center ble som del av en avtale mellom regjeringen i Myanmar og den norsk –ledede Peace Support Donor Group åpnet i Yangon. Senteret  har under en workshop nylig adressert problemet med begrenset tilgang.  380 inviterte gjester - hvorav 70  internasjonale- diskuterte de komplekse utfordringene og muligheter for veien videre.

Flyktninghjelpen i Myanmar

I desember 2011 kunne Flyktninghjelpen avslutte et vellykket arbeid i de områdene som var hardest rammet av syklonen Nargis i Labutta. Siden arbeidet startet i 2008 har Flyktninghjelpen bygget 3088 varige og trygge hjem som skal kunne stå gjennom eventuelle fremtidige sykloner. Flyktninghjelpen har også forsterket 3580 landsbyhus i deltaområdet med diagonale veggstrukturer og metallstropper 29 permanente grunnskoler har blitt bygget i tillegg til 9 elvemoler og 11 gangbroer som gir lokalsamfunnet avgjørende fremkommelighet og tilgang til markeder.

I tillegg har Flyktninghjelpen bygget utdanningssentre for unge voksne.
Så langt har 3 kull ved senteret for yrkesrettet opplæring fullført sin utdanning. Her får ungdom som har falt ut av skolen opplæring i snekring og skreddersøm. 7 av elevene har blitt tilbudt jobb ved senteret.
 
Husly

Flyktninghjelpen fokuserer nå på de sørøstlige delen av landet, hvor det gis beskyttelse og hjelp til internt fordrevne som befinner seg i Tanintharyi og Mon / Kayin – områdene. Her har Flyktninghjelpen igangsatt bygging av permanent husly, skoler og helsesentre.

Siden arbeidet begynte i 2010 har Flyktninghjelpen bygget 588 hus til familier som har blitt drevet på flukt fra den langvarige konflikten i sør-øst

ID - kort

Flyktninghjelpen har igangsatt produksjon og distribusjon av nasjonale identitetskort som skal sikre befolkningen rettigheter og bevegelsesfrihet. Pilotprosjektet er så langt en suksess - i september 2012 hadde Flyktninghjelpen distribuert mer enn 25 000 id –kort. 
 
Utdanning

NRC har også bygget 15 grunnskoler, bygging av ytterligere 9 er igangsatt og byggingen av to helsesentre er ferdigstilt. Under bygging gis det opplæring og kapasietsutvikling til de lokale slik at landsbyene kan bli selvforsynte med arbeidskraft – både når det gjelder lærere og helsepersonell, men også når det gjelder å produsere møbler, utstyr og nødvendig materiell.

Flyktninghjelpens utdanningsprogram tilbyr nå også egne program til barn og ungdom som har vært direkte involvert i kamphandlinger, Children and Youth Associated with Fighting Forces ( CYAFF).

Flyktninghjelpen har et samarbeid med Norges speiderforbund, hvor speiderne hvert år samler inn penger til et av Flyktninghjelpens prosjekter. I 2013 og 2014 skal pengene brukes på utdanning av barn i Myanmar.
 

Flyktninghjelpens arbeid i Myanmar

 • Fakta
  Etablert: 2008
  Hovedkontor: Yangon
  Feltkontor: Myeik (Tanintharyi), Hpa-An (Kayin), Thandaunggyi (Kayin), Loikaw (Kayah) og Taunggyi (Shan)
    
 • Kontakt info
  Country Director: Chris Bleers
  Tel: + 95 950 76 084
  E-mail: cd@myanmar.nrc.no
   
 • Ansatte
  Internasjonalt ansatte: 7
  Lokalt ansatte: 108
   
 • Budsjett
  2013: 58 millioner NOK
  2012: 23,9 millioner NOK
   
Myanmar

Våre donorer

Største donorer:
Andre donorer:
Image

Følg oss på Twitter: