Klimakrise – På tide å flykte?

Klimakrise – På tide å flykte?
Hvem tar ansvaret for folk på flukt fra klimaendringene? Klimakrisen er her og nå. Befolkningen i store deler av verden lever med trusselen hver dag allerede.

Velkommen til debatt på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 7.juni kl. 19.00.

James Hansen Geir Helljesen
James Hansen, leder av NASAs Goddard Institute for Space Studies i New York vil gi en kort innledning om konsekvenser vi allerede merker i dag, før ordstyrer Geir Helljesen, tidligere journalist i politisk avdeling i NRK og erfaren ekspertkommentator og analytiker, utfordrer panelet på følgende spørsmål med flere:

Vil klimaendringene føre til økte flyktningstrømmer?
Hva er de viktigste utfordringene knyttet til klimaendringer og flukt?
Hvem har ansvaret for å hjelpe mennesker og land som er rammet av klimaendringene og naturkatastrofer? Forurenserne eller de rammede?
Hva er det politiske svaret på utfordringen? 

Klimadebatten har lenge dreid seg om hvorvidt klimaendringer er menneskeskapt eller ikke, hvor mye klimagassutslipp må reduseres og hvordan dette skal gjøres.

Dette er viktige diskusjoner, men vi må nå også forholde oss til at antall naturkatastrofer er fordoblet de siste ti årene og at stadig flere drives på flukt.

 TID: Tirsdag 7. juni, klokken 19.00
 STED: Litteraturhuset i Oslo


Panelet består av:

 
Bård Vegar Solhjell, Parlamentarisk leder for SV

Peter S. Gitmark, Utviklingspolitisk talsmann for Høyre

Leni Stenseth, Leder i utenlandsavdelingen i Røde Kors


Eskil Pedersen, Leder i AUF

Elisabeth Rasmusson, Generalsekretær i Flyktninghjelpen

 
 

 

Last ned endelig rapport:

"77 % av personene rammet av klimarelaterte katastrofer i 2010 var i Asia, deretter 19 % i Amerika, 4 % i Afrika."

Nansen Ung:

PROGRAM:
 Endelig program (Nor)
 Final Program (Eng)
PRAKTISK INFO:
  www.utvikling.no
 

Last ned faktaark

Rapporter og brosjyrer:

RAPPORT:
"Displacement due to
natural hazard-induced
disasters" 
»Last ned
BROSJYRE:
På flukt fra
klimaendringer
»Last ned
RAPPORT:
"Climate Changes :
People Displaced" 
(2009) 
»Last ned
RAPPORT:
Monitoring disaster
displacement in the
context of climate change
(2009)
»Last ned
RAPPORT:
"Future floods
of refugees" 
(2008) 
»Last ned
 
Image

Kjøp en CD med mening:

Flyktningkrisen i Syria:

Image