Learners at Kudobou school, Northern Red Sea concentrate on their computer lessons. The computers are powered by solar-generated electricity. Photo by Melchizedek Malile/NRC
Les billedteksten Elever konsentrerer seg i timen, mens de jobber på datamaskiner som drives av solenergi. Foto: Melchizedek Malile/Flyktninghjelpen.

Vårt arbeid i Eritrea

Publisert 22. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
564.667
Totalt antall som har flyktet til landet:
2.392
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
60.465
Nye flyktninger til landet i 2017:
8
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Flyktninghjelpen gir opplæring og håp til ungdom i Eritrea.

Humanitært overblikk

Flere tiår med konflikt og alvorlig tørke har rammet Eritreas landbruksbaserte økonomi. Landet er ett av de minst utviklede landene i verden.

De siste 17 årene har Eritrea hatt et "ingen krig, ingen fred"-forhold med nabolandet Etiopia. Situasjonen har tæret på landets ressurser og ført til økte militærutgifter og en lukket og tungt beskyttet grense.

Et økende antall unge eritreere velger å forlate landet for å slippe unna fattigdom og den obligatoriske nasjonale militærtjenesten. Noen benytter farlige ruter og risikerer å bli utsatt for menneskehandel eller tortur for løsepenger. Eritreere som forlater landet uten tillatelse, risikerer en lang fengselsstraff hvis de kommer tilbake. De som ikke har blitt frigitt fra nasjonal tjeneste, gjemmer seg i frykt for å bli tvangsrekruttert til militæret. Blant alle de unge som flykter, ender majoriteten opp som flyktninger i Etiopia og Sudan.

Eritrea har et stort og voksende antall ungdommer som aldri har gått på skole og som sliter med å finne jobb.

Flyktninghjelpens arbeid

Vi jobber med ungdom som er marginaliserte eller lever i fjerntliggende områder og som ikke går på skole. På grunn av det høye antallet ungdommer i landet, og mangelen på ideelle organisasjoner å samarbeide med, har vi lansert et omfattende utdanningsprogram.

For å gi alternative muligheter til eritreisk ungdom, jobber vi for å øke mulighetene for bedre og mer mangfoldige arbeidsplasser, større selvstendighet og mulighetene til å får et stabilt levebrød.

Menneskerettighetsspørsmål og migrasjon er sensitive problemstillinger som ikke blir debattert offentlig i Eritrea, og mangelen på oppdaterte data gjør det vanskelig å vurdere befolkningens behov.

Slik jobber vi i Eritrea:

Les om vårt arbeid på våre engelske nettsider