Regional Director Gabriella Waaijman joins trainnes during a practical session in hair braiding at Nyumanzi Settlement. Photo: NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpens regionsjef, Gabriella Waaijman, deltar i praktiske aktiviteter for flyktninger fra Sør-Sudan i Nyumanzi i Uganda. Etter at kamphandlingene eskalerte i Sør-Sudan i juli 2016, har det i gjennomsnitt kommet 2000 nye flyktninger hver dag fra Sør-Sudan til Uganda. Foto: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Uganda

Uganda er nå landet som tar i mot flest flyktninger på det afrikanske kontinent. I landet hjelper vi mennesker på flukt med rent vann, utdanning og matsikkerhet.

Humanitært overblikk

Uganda er det største vertslandet for flyktninger på det afrikanske kontinentet, og i 2017 var Uganda det landet i verden som tok imot flest flyktninger. Landet huser over 1,1 millioner flyktninger og asylsøkere, hovedsakelig fra Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og Somalia.

Uganda har unike lover og forskrifter som fremmer flyktningers sikkerhet og velvære. Flyktningloven fra 2006 fastsetter at flyktninger har rett til fri bevegelse og arbeid, til å etablere bedrifter og tilgang til offentlige tjenester som helsevesen og utdanning.

Flertallet av flyktningene i Uganda er fra Sør-Sudan. Etter at borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut i 2013, har det høye antallet flyktninger blitt en stadig større belastning. I dag er over én million sørsudanere på flukt i landet.

De fleste av flyktningene i Uganda er kvinner og barn. Mange sørsudanske barn har ingen grunnskoleutdanning. Jenter hindres ofte i å gå på skole fordi de må hjelpe til hjemme og ta vare på søsken, og de blir ofte gift i tidlig alder.

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen gir både livreddende og langsiktig hjelp til sørsudanske flyktninger i Uganda. Vi er en av få organisasjoner som møter barn og ungdoms behov i regionen Vest-Nilen og flyktningenes behov i hovedstaden Kampala. Vi jobber for å sikre at både gutter og jenter har like muligheter til å lykkes.

Vi bidrar til å utruste flyktningbarn og ungdom med ferdigheter gjennom blant annet utdanningsarbeidet vårt, i tillegg til å respondere på akutte behov som følge av den store tilstrømningen av flyktninger til landet.

Slik jobber vi i Uganda:

Les om vårt arbeid på våre engelske nettsider

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
16.624
Totalt antall som har flyktet til landet:
1.395.146
Totalt antall internt fordrevne:
24.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
560
Nye flyktninger til landet i 2017:
518.455
Nye internt fordrevne i 2017:
1.300
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.