Dette bidrar du med som fast giver

I 2023 gav Flyktninghjelpen mat, vann og skolegang til nær 10 millioner mennesker i 40 av verdens verste kriseområder. Med din støtte kan vi nå ut til enda flere!

275,- kroner dekker for eksempel:

Ikon: åpen bok
Skolegang til et syrisk flyktningbarn i Jordan
Ikon: telt
Telt til en syrisk familie på flukt i Syria eller i ett av nabolandene
Ikon: madrasser og tepper
Madrasser og tepper til en syrisk familie på flukt i Syria eller i ett av nabolandene
Ikon: landbruksredskaper
Landbruksverktøy til en sør-sudansk flyktning i Uganda
Ikon: frøpose
Frø som en sør-sudansk flyktning i Uganda kan bruke til å dyrke tomater, løk, kål, auberginer og erter

 

350,- kroner dekker for eksempel

Ikon: mat
To månedlige matrasjoner til ukrainere på flukt i sitt eget land
Ikon: ved
Ved til en familie på flukt i Ukraina for å klare seg gjennom vinteren

      

Slik jobber vi

Vi deler innsatsen vår i tre deler: Nødhjelp til mennesker på flukt, talspersonsarbeid og vår beredskapsstyrke NORCAP.

Vi er på plass der folk trenger oss mest. Vi har spesialisert oss på seks typer hjelp som gir stor verdi både under og etter konflikt og krise.

Utdanning   Utdanning

For barn som opplever krig og krise gir skolegang trygghet og håp. Vi sørger for at barn og unge får fortsette å lære og leke.

Rent vann   Rent vann

For å unngå sykdommer, er mennesker på flukt helt avhengige av tilgang til rent vann. Vi bygger brønner og deler ut drikkevann, bygger sanitæranlegg for å forhindre spredning av sykdommer og gir opplæring i god hygiene.

Husly   Husly

Å ha tak over hodet er livsviktig. Våre ingeniører bygger blant annet boliger og skoler – i tråd med flyktningenes behov for trygghet og privatliv.

Rettshjelp   Rettshjelp

Mennesker på flukt blir ofte nektet legehjelp eller arbeid. Et annet problem er at flyktninger som vender hjem, kan oppleve at huset deres er okkupert. Våre jurister gir informasjon om hvilke rettigheter returnerte flyktninger har, og hjelper til med å oppfylle disse.

   MatsikkerhetMatsikkerhet

Mat er en menneskerettighet. Vi deler ut mat, og setter i gang med og støtter lokal matproduksjon.

Leirdrift   Beskyttelse fra vold

Når mennesker blir tvunget til å forlate hjemmene sine, mister de også tryggheten sin. Flyktninghjelpen jobber for at mennesker på flukt skal være beskyttet. Vi arbeider mot vold, og for at mennesker skal få rettighetene sine oppfylt.

      

Talsmannsarbeid  Talspersonsarbeid

Vi forsvarer rettighetene til mennesker på flukt. Vi sprer vår kunnskap om flyktningenes situasjon og vi varsler om urett og nød. Vi påvirker verdens makthavere slik at de skal respektere rettighetene til dem som flykter.

      

 Beredskapsstyrke Beredskapsstyrkene

   NORCAP, som er verdens mest brukte beredsskapstyrke, har 1.000 eksperter fra ulike land. Når en humanitær krise inntreffer, står ekspertene klare til å rykke ut for å bistå FN og andre organisasjoner.