Verdens flyktninger og internt fordervne | 2008-2017

oransjeTotalt antall mennesker på flukt
graaFlyktninger
gulInternt fordrevne