Familiepakke

Mange må flykte fra sine hjem på kort varsel og forlate alt de eier.

Flyktninghjelpen distribuerer madrasser, tepper, kjøkkenutstyr, vannkanner, såpe og andre livsnødvendigheter en familie trenger for å overleve.

For 700 kroner kan en familie på flukt få midlertidig hjelp fram til det blir trygt å vende hjem.