Familiepakke

Familiepakke

Mange som flykter må forlate sine hjem på kort varsel og må forlate alt de eier.

Vi distribuerer madrasser, tepper, kjøkkenutstyr, vannkanner, såpe og andre livsnødvendigheter en familie trenger for å overleve.

For 700 kroner kan en familie på flukt få midlertidig hjelp fram til det blir trygt å vende hjem.