Gaver med mening - familie
Familiepakke

Familiepakke

Mange må flykte fra sine hjem på kort varsel og forlate alt de eier.

Flyktninghjelpen distribuerer madrasser, tepper, kjøkkenutstyr, vannkanner, såpe og andre livsnødvendigheter en familie trenger for å overleve.

For 700 kroner kan en familie på flukt få midlertidig hjelp fram til det blir trygt å vende hjem.