Gaver med mening - telt
Telt

Telt

Familier som drives på flukt søker ofte beskyttelse i flyktningleirer og trenger et midlertidig tak over hodet.

Flyktninghjelpen skaffer familier tak over hodet. I en akutt fase kan et telt være en god midlertidig løsning, før familien får hjelp til å skaffe seg et mer permanent husvære eller vende hjem.

For 500 kroner kan en familie på flukt få midlertidig tak over hodet fram til det blir trygt å vende hjem.