Den sentralafrikanske republikk

Publisert 19. jun 2018
Siden 2012 har landet vært rammet av en blodig, væpnet konflikt som i liten grad har fått internasjonal oppmerksomhet.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
558.537
Totalt antall som har flyktet til landet:
10.611
Totalt antall internt fordrevne:
689.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
115.243
Nye flyktninger til landet i 2017:
3.221
Nye internt fordrevne i 2017:
539.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Til tross for en våpenhvileavtale i 2014 startet kamphandlinger på nytt og konflikten fortsatte å eskalere fra slutten av 2016.
  • Av en befolkning på rundt 4,6 millioner er 1,2 millioner drevet på flukt, enten inne i landet eller til et av nabolandene. Antallet internt fordrevne økte med 70 prosent i fjor, til 689.000 mennesker.
  • Kun 41 prosent av pengene som var nødvendig for å møte de mest prekære behovene for nødhjelp kom inn i 2017.
  • De største væpnede gruppene er Anti-Balaka, som rekrutterer mest i sør blant den kristne befolkningen, som i stor grad er småbønder. Den andre er opprørsgruppen Ex-Seleka, som står sterkest blant nomadene i det overveiende muslimske nord.

Les med om <country>