Eritrea

Publisert 19. jun 2018
Et stort antall unge eritreere har de siste ti årene flyktet fra hjemlandet for å unngå undertrykkelse og unnslippe den tvungne militærtjenesten som kan vare i mange år.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
564.667
Totalt antall som har flyktet til landet:
2.392
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
60.465
Nye flyktninger til landet i 2017:
8
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Selv om antallet nye flyktninger fra Eritrea gikk noe ned i 2017, fortsetter et stort antall unge å forlate landet. Mange som enslige mindreårige. Mangel på utdanningsmuligheter, livsopphold og den lange militærtjenesten er hovedårsakene.
  • Som flere andre land på Afrikas horn har landet i flere år vært rammet av tørke, i tillegg kommer politisk isolasjon og få utenlandske investeringer.
  • Sudan og Etiopia tar imot flest eritreere. Ved årsskiftet 2017-2018 befant det seg 165.000 eritreiske flyktninger bare i Etiopia.
  • Mange unge bruker Sudan og Etiopia som transittland før de forsøker å ta seg nordover mot Europa. Siden mange er enslige mindreårige, er de svært utsatt for overgrep og menneskehandel
  • I juni 2018 annonserte Etiopia at det godtok konklusjonene til den FN-støttede grensekommisjonen om grensen mellom Etiopia og Eritrea, som var gjenstand konflikt mellom de to landene fra 1998 til 2000. Etiopia må dermed gi fra seg landområder, inkludert byen Badme, til Eritrea.

Les mer om Eritrea