Vertsland truet av sultkrise

Publisert 19. jun 2017

Etiopia

Totalt antall som har flyktet fra landet:
162.020
Totalt antall som har flyktet til landet:
793.595
Totalt antall internt fordrevne:
258.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
6.367
Nye flyktninger til landet i 2016:
81.299
Nye internt fordrevne i 2016:
296.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Den verste tørken på over 30 år har siden 2015 ført til at millioner av mennesker i Etiopia lider av matmangel.

Etiopia grenser til flere land der konflikt, tørke og flom stadig driver mennesker på flukt. Landet huser flest flyktninger i Afrika og har også i mange år vært blant de største mottakerlandene i verden.

I oktober 2016 var det over 800.000 flyktninger fra andre land i Etiopia. I tillegg er rundt 670.000 mennesker internt fordrevet i landet på grunn av tørke og konflikt.

Tørken fordriver

I 2015 og 2016 ble Etiopia rammet av den verste tørken på over 30 år. Tørken ble knyttet til værfenomenet El Niño, og millioner av mennesker fikk ødelagt livene og levebrødene sine.

Et stort antall etiopiere ble drevet på flukt i sitt eget land. De bor nå i leirer tilsvarende dem flyktningene oppholder seg i.

Ved utgangen av 2016 var den humanitære situasjonen blitt ytterligere forverret, både i Etiopia og resten av Afrikas Horn. Våren 2017 hadde 5,6 millioner tørkerammede etiopiere behov for humanitær hjelp. I mars 2017 var vårregnet forsinket og det kom mindre nedbør enn normalt.

Antallet rammede er forventet å øke med flere millioner som kommer til å trenge vann og mat, og mange risikerer å miste livet.

Relativt stabilt

Den politiske situasjonen i Etiopia er relativt stabil. Valget i 2015 forløp uten stor uro, og den sittende regjeringen ble gjenvalgt med betydelig flertall.

Vedvarende interne stridigheter i delstaten Oromia og Somali Regional State fører imidlertid til at mange mennesker blir drevet på flukt.

I tillegg har den omfattende tørken lagt press på allerede knappe ressurser i områder der flyktningene oppholder seg, noe som har ført til spenninger og sporadiske konflikter.

Fortsatt åpen dør for flyktninger

Flere land på Afrikas Horn og i nærområdene har de siste årene vært rammet av konflikt, og flyktningbefolkningen i Etiopia fortsetter å vokse. Likevel har Etiopia opprettholdt sin ”åpen dør-politikk”.

Landet har 24 flyktningleirer fordelt på fem regioner. Andre flyktninger bor hos slektninger eller i urbane strøk, som i hovedstaden Addis Abeba.

Flyktninger fra mange land

Den største flyktninggruppen i Etiopia er sørsudanerne. Da konflikten i Sør-Sudan brøt ut i 2013, førte det til store flyktningstrømmer til nabolandene. Ved utgangen av 2016 var det over 320.000 sørsudanske flyktninger i Etiopia.

Somalierne utgjør den nest største flyktninggruppen med over 245.000 mennesker ved inngangen til 2017. På samme tid huset Etiopia drøyt 165.000 eritreiske og over 40.000 sudanske flyktninger.

I tillegg har landet tatt imot flyktninger fra blant annet Kenya, Djibouti, Den demokratiske republikken Kongo, Jemen, Burundi, Rwanda og Uganda.

Mange av flyktningene som kommer til Etiopia reiser videre mot Europa hvis de får en mulighet.

Både Sør-Sudan og Somalia er blant landene som er hardt rammet av tørke og sultkrise på Afrikas Horn. Dette bidrar til å drive enda flere mennesker på flukt fra disse landene til Etiopia, rapporterte FN i mars 2017.