Libya

Publisert 19. jun 2018
Libya er et viktig transittland for migranter og flyktninger, men i følge International Organization for Migration (IOM) kommer færre seg videre til Italia nå enn før.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
18.076
Totalt antall som har flyktet til landet:
45.020
Totalt antall internt fordrevne:
197.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
2.613
Nye flyktninger til landet i 2017:
164
Nye internt fordrevne i 2017:
29.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • 32 prosent færre migranter og flyktninger tok sjøveien til Italia i 2017 sammenliknet med 2016, i følge IOM. Nedgangen var spesielt stor høsten 2017 etter at Italia undertegnet en avtale med Libya i august for å stanse strømmen over Middelhavet.
  • I Libya strides tre regjeringer om makten, og store områder kontrolleres av forskjellige militsgrupper. Dette gjør at både migranter og mennesker på flukt er svært sårbare med liten eller ingen beskyttelse. Libya blir pekt på som et av de verste landene for folk i transitt. Det er planlagt valg i desember 2018 som et forsøk på å få til en forsoning.
  • Forholdene varierer i interneringssentrene der migranter og flyktninger holdes innesperret. Men i de verste leirene lever folk under fengselsliknende forhold og utsettes for tortur og overgrep.

Les med om <country>