Verts- og transittland

Publisert 19. jun 2017

Niger

Totalt antall som har flyktet fra landet:
2.096
Totalt antall som har flyktet til landet:
166.158
Totalt antall internt fordrevne:
136.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
105
Nye flyktninger til landet i 2016:
43.491
Nye internt fordrevne i 2016:
166.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Niger, et av verdens fattigste land, huser flere hundre tusen flyktninger fra Nigeria og Mali. I tillegg har over 60 prosent av migrantene og flyktningene som krysser Middelhavet fra Libya passert gjennom landet.

Niger ligger nederst på FNs utviklingsindeks og er omgitt av konfliktfylte stater som Libya, Mali og Nigeria. Den brutale kampen opprørsgruppen Boko Haram fører i Nordøst-Nigeria for å etablere en islamistisk stat, har spredt seg til grenseområdene og inn på nigersk territorium.

Flyktninger

Et stort antall flyktninger fra Nigeria og statsborgere fra Niger som har vært bosatt i Nigeria, har søkt tilflukt i Niger.

I tillegg har til sammen rundt 60.000 flyktninger fra Nord-Mali, i hovedsak tuareger, tatt seg over grensen til Niger siden 2012. Den vanskelige sikkerhetssituasjonen har gjort at svært få har vendt tilbake til Mali.

Transittsenter for migranter

Menneskesmugling har blitt en storindustri i det nordlige Niger. I en årrekke har byen Agadez vært et transittpunkt for mange migranter og flyktninger, før reisen fortsetter mot Libya og til en viss grad også mot Algerie.

Den lokale økonomien er i stor grad bygget på migrasjonsstrømmen. Alt fra transport gjennom Sahara til menneskehandel har ført til økonomisk vekst. Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) passerte 417.000 migranter og flyktninger gjennom det nordlige Niger mellom februar og november 2016.

EU vil øke bistanden

For å stanse strømmen av mennesker i retning mot Europa, ønsker EU å øke bistanden til land i Sahelregionen.

Utfordringene med den europeiske bistanden vil være å gjøre den målrettet og at den når de den skal lokalt. Hvis ikke, vil den kun føre til at migrantene og flyktningene velger andre og enda farligere ruter.

Nå er smuglerøkonomien vevd inn i hele den lokale strukturen, og et bortfall vil føre til lokal misnøye hvis man ikke har en helhetlig strategi for å løse problemet. For eksempel er politiet avhengig av korrupsjonspenger, gjennom smugling, for å brødfø egen familie.

Mange nomader, i hovedsak tuareger, er involvert i menneskesmuglingen. De har hittil fått drive sin virksomhet i fred. Endres dette, uten noen former for kompensasjon, kan forholdet til myndighetene forverres. Dette er noe den europeiske bistanden må ta i betraktning. Hvis ikke, kan situasjonen raskt få likheter med Nord-Mali, der terrorgrupper og tuaregopprørere har bekjempet myndighetene i årevis.

Stabiliteten er truet

Et stabilt Niger er viktig for å stanse fremveksten av militante islamistiske grupper i Sahel. Boko Haram drepte 30 nigerske soldater i juni 2016, og al-Qaida Maghreb er også aktive i landet. USA begynte høsten 2016 å bygge en base i byen Agadez, blant annet til bruk av droner for å overvåke og angripe militante grupper.

Sittende president Mahamadou Issoufou vant presidentvalget med 92 prosent av stemmene i mars 2016. Valget var omstridt og opposisjonslederen Hama Amadou oppfordret til boikott. Nesten en fjerdedel av velgerne ble utestengt fra valgurnene, fordi politikerne ikke ble enige om et registreringssystem.