Niger

Publisert 19. jun 2018
Niger, et av verdens fattigste land, huser flere hundre tusen flyktninger fra Mali og Nigeria. I tillegg har landet vært et viktig transittland for migranter og flyktninger som forsøker å ta seg videre til Europa via Libya.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
3.801
Totalt antall som har flyktet til landet:
166.021
Totalt antall internt fordrevne:
144.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
147
Nye flyktninger til landet i 2017:
11.430
Nye internt fordrevne i 2017:
40.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Bare siden 2016 har 300.000 migranter og flyktninger passert gjennom Agadez-regionen i Niger på vei mot Libya og Algerie.
  • De forferdelige forholdene i libyske interneringsleirer har gjort at FNs høykommissær for flyktninger forsøker å nå spesielt sårbare grupper som kvinner og barn på vei gjennom Libya. Ved slutten av 2017 hadde 227 personer blitt evakuert fra Libya til Niger for eventuelt senere å bli gjenbosatt i et tredjeland.

  • For å stanse strømmen av mennesker i retning av Europa øker EU bistanden til land i Sahel-regionen, deriblant Niger. Det har vært reist kritikk mot at for mye av hjelpen går til sikkerhetstiltak og for lite til reell utvikling i lokalsamfunnene.

  • Sikkerhetssituasjonen har utviklet seg i negativ retning i Niger det siste året. Dette gjelder spesielt grenseområdene mot Nigeria og Mali. Dette har medført at flyktninger har blitt forflyttet og at det har blitt mindre bevegelsesfrihet både for flyktninger og lokalbefolkningen.

Les med om <country>