Nigeria

Publisert 19. jun 2018
Konflikten mellom Boko Haram og sikkerhetsstyrkenes i det nordlige og nordøstlige Nigeria har ført til at 1,7 millioner nigerianere er på flukt i eget land og 200.000 har søkt beskyttelse i nabolandene ved utgangen av 2017.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
331.101
Totalt antall som har flyktet til landet:
10.574
Totalt antall internt fordrevne:
1.707.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
24.527
Nye flyktninger til landet i 2017:
509
Nye internt fordrevne i 2017:
279.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Konflikten har også spredt seg til nabolandene Niger, Tsjad og Kamerun. Bare i områdene rundt Tsjadsjøen ble om lag 424.000 mennesker drevet på flukt i eget land i 2017, 65 prosent av dem nordøst i Nigeria.
  • Matmangelen er stor og graden av underernæring blant barn er alarmerende. 8,5 millioner mennesker hadde behov for humanitær hjelp i Nigeria i 2017.
  • Den væpnede konflikten har hatt dramatiske følger for en sivilbefolkning som i utgangspunktet allerede var rammet av stor fattigdom, vanskelige klimaforhold, dårlig infrastruktur og svært begrenset tilgang til basistjenester.
  • De underliggende årsakene til volden er fattigdom, stor sosial ulikhet og en politikk som har favorisert ulike regioner og grupper.

Les med om <country>