Colombia

Publisert 19. jun 2018
26.september 2016 signerte geriljabevegelsen FARC og den colombianske regjeringen en historisk fredsavtale. Siden da har likevel over 150.000 mennesker blitt tvunget på flukt, og det er fortsatt 6,5 millioner internt fordrevne i landet.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
224.106
Totalt antall som har flyktet til landet:
817
Totalt antall internt fordrevne:
6.509.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
1.272
Nye flyktninger til landet i 2017:
19
Nye internt fordrevne i 2017:
139.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Fredsprosessen står overfor store utfordringer og var på nytt et hovedtema i forbindelse med presidentvalgkampen våren 2018.
  • Polariseringen i samfunnet er sterk, og uenighetene knyttet til fredsavtalen dreier seg i stor grad om at kampen om Colombias fremtid har begynt. Ikke minst handler dette om kampen om jord, som har vært en rød tråd i konflikten.
  • Regjeringen har heller ikke klart å fylle maktvakuumet FARC etterlot seg i områdene de tidligere kontrollerte. I stedet har disse mange steder blitt overtatt av kriminelle bander og væpnede grupper.
  • Myndighetene har i svært begrenset grad klart å garantere sivilbefolkningens sikkerhet. Bare i 2017 ble 170 lokale ledere og menneskerettighetsaktivister drept i Colombia, ifølge den colombianske organisasjonen Indepaz.
  • Gjennomføringen av fredsprosessen har gått tregt og lenge ble lite gjort for å legge forholdene til rette i interneringssonene der de demobiliserte FARC-soldatene oppholdt seg
  • Krisen i grenseområdene til Venezuela har også en destabiliserende effekt på den skjøre fredsprosessen.

Les med om <country>