Venezuela

Publisert 19. jun 2018
Venezuela har i mange år tatt imot et stort antall colombianere på flukt fra borgerkrigen, men de siste årene har stadig flere flyktet motsatt vei. Årsaken er en forverring av den økonomiske og politiske situasjonen i Venezuela.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
157.249
Totalt antall som har flyktet til landet:
123.714
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
2.401
Nye flyktninger til landet i 2017:
15
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Befolkningen i Venezuela mangler mat, medisiner og andre livsnødvendigheter, og det har utviklet seg til en humanitær krise.
  • Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) forlot 1,6 millioner venezuelanere landet i 2017.
  • Kun noen få av de som kommer fra Venezuela har blitt anerkjent som flyktninger i Colombia, men FNs høykommissær for flyktninger mener at antallet som trenger beskyttelse er langt høyere.
  • De fleste colombianske flyktningene i Venezuela oppholder seg i fattige provinser langs den lange og uoversiktlige grensen mellom de to landene. Her er det mangel på helsetjenester og muligheter til utdanning og arbeid, og sikkerhetssituasjonen er dårlig.

Les med om <country>