Afghanistan

Publisert 19. jun 2018
Flere mennesker blir drevet på flukt i Afghanistan, samtidig som afghanske flyktninger blir sendt tilbake fra nabolandene. I 2017 flyktet i gjennomsnitt 1.600 afghanere hver dag.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
2.958.269
Totalt antall som har flyktet til landet:
76.146
Totalt antall internt fordrevne:
1.286.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
106.996
Nye flyktninger til landet i 2017:
10
Nye internt fordrevne i 2017:
474.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.

 

  • Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er vanskelig. Landet et av verdens farligste land å bo i.
  • Mange afghanere er på flukt i eget land på grunn av krigshandlinger. Manglende statlig styring og økt konfliktnivå går ut over sivilbefolkningen.
  • Det er store sivile tap og behovet for humanitær hjelp øker. Likevel blir det stadig færre humanitære aktører i landet og det er vanskelig å få finansiert hjelpen.
  • Afghanere utgjør en av de største gruppene som søker asyl i Europa. Både EU og Norge deporterer afghanere tilbake til hjemlandet. Norge har konkludert med at ingen provinser i Afghanistan lenger blir ansett som så utrygge at det gir grunnlag for beskyttelse, og har dermed Europas strengeste asylpraksis overfor afghanere.
  • Hundretusener av flyktninger føler seg tvunget til å vende tilbake til det krigsherjede landet fra nabolandene. 7 av 10av de som vender tilbake blir tvunget til å flykte igjen, viser en rapport fra Flyktninghjelpen.

Les med om Afghanistan