Bangladesh

Publisert 19. jun 2018
Høsten 2017 pågikk verdens raskest voksende flyktningkrise i Sørøst-Asia. Fra september 2017 til mars 2018 hadde 671.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar inn i nabolandet Bangladesh.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
85.021
Totalt antall som har flyktet til landet:
932.334
Totalt antall internt fordrevne:
432.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
3.982
Nye flyktninger til landet i 2017:
655.503
Nye internt fordrevne i 2017:
6.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Kutupalong-Balukhali-leiren i Bangladesh huser 600.000 mennesker og er med det verdens største og tettest befolkede flyktningleir.
  • Behovet for hjelp er enormt og flyktningene lever under så dårlige forhold at regntiden fra april til oktober truer liv. Flom, jordras og sykloner kan få katastrofale følger.
  • De muslimske rohingyaene er en etnisk, språklig og religiøs minoritet i Myanmar. De har blitt forfulgt, neglisjert og vært statsløse i årtier, og omtales av FN som et av verdens mest forfulgte folk.
  • Bangladesh og Myanmar har inngått en avtale om å returnere flyktningene, men FN har advart mot retur siden hjemstedene til mange av flyktningene er ødelagt. Nesten ingen flyktninger har hittil blitt returnert.
  • Royhingyaene ble fratatt sitt statsborgerskap i 1982 og allerede tilbake i 1991-92 strømmet tusenvis av rohingyaflyktninger inn i Bangladesh
  • Før den siste flyktningstrømmen ble det anslått at det befant seg mellom 300.000-500.000 rohingyaer i Bangladesh.

Les mer om Bangladesh