Myanmar

Publisert 19. jun 2018
Over 670.000 rohingyaer flyktet ut av Myanmar til Bangladesh mellom september 2017 og mars 2018. Totalt har mer enn 1 million rohingyaer flyktet til nabolandet.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
1.197.835
Totalt antall som har flyktet til landet:
-
Totalt antall internt fordrevne:
635.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
676.686
Nye flyktninger til landet i 2017:
-
Nye internt fordrevne i 2017:
57.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • De muslimske rohingyaene er en etnisk, språklig og religiøs minoritet i Myanmar. De har blitt forfulgt, neglisjert og vært statsløse i årtier, og omtales av FN som et av verdens mest forfulgte folk.
  • Bangladesh og Myanmar har inngått en avtale om å returnere flyktningene, men FN har advart mot retur siden hjemstedene til mange av flyktningene er ødelagt. Nesten ingen flyktninger har hittil blitt returnert.
  • Myndighetene i Myanmar har blitt oppfordret av FN til å motarbeide religiøs nasjonalisme og hatefulle ytringer, samt å bedre situasjonen for de internt fordrevne.
  • Mange av minoritetsgruppene i Myanmar har vært i konflikt med regjeringen i lang tid. Konfliktene handler i hovedsak om kontroll over naturressurser og minoritetenes krav om mer selvstyre.
  • Selv om myndighetene har inngått våpenhvileavtaler med mange opprørsgrupper de senere årene, pågår fremdeles væpnede sammenstøt i delstatene langs grensen mot Kina.
  • I følge - Ifølge FN har det blitt vanskeligere å nå fram til folk med hjelp i delstatene Rakine, Kachin og Shan det siste året.
  • I nabolandet i øst, Thailand, har 98.000 mennesker fra folkegruppene karen og andre minoriteter søkt tilflukt. Arbeidet med å bringe dem hjem går svært sakte på grunn av manglende finansiering og en vanskelig sikkerhetssituasjon.

Les med om Myanmar