Femti år med okkupasjon

Publisert 19. jun 2017

Palestina

Totalt antall som har flyktet fra landet:
5.444.223
Totalt antall som har flyktet til landet:
2.158.274
Totalt antall internt fordrevne:
193.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
2.278
Nye flyktninger til landet i 2016:
-
Nye internt fordrevne i 2016:
1.600
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Vedvarende okkupasjon, blokade og økning i voldshandlinger forverrer palestinernes liv i Gaza og på Vestbredden. Utsiktene til fred er få.

Gjennom Israels annektering av palestinske områder, opplever den palestinske befolkningen å bli adskilt og frarøvet sine rettigheter til beskyttelse og en varig løsning. Utsiktene til opprettelsen av en palestinsk stat er dårligere enn noensinne.

Flukt og okkupasjon

Palestina består av Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og Gazastripen. Begge områdene er underlagt israelsk okkupasjon og militær kontroll.

Konflikten i Palestina er karakterisert av høye flukttall fra 1948, da den israelske staten ble opprettet, og fra 1967, da de palestinske områdene ble okkupert. Den vedvarende okkupasjonen fortsetter å drive mennesker på flukt.

Vestbredden huser over 800.000 registrerte flyktninger som ble drevet på flukt i 1948 eller 1967. De lever i 19 flyktningleirer eller har slått seg ned i en by eller landsby på Vestbredden.

På Gazastripen bor det nesten to millioner mennesker, inkludert rundt 1,3 millioner palestinske flyktninger. Over en halv million av disse lever i åtte leirer, hvor befolkningstettheten er blant de høyeste i verden.

Utvidede bosetninger, tvangsflytting og annektering

Den palestinske befolkningen risikerer i økende grad å bli ofre for tvangsflytting og andre brudd på folkeretten som følge av Israels politikk og praksis.

På Vestbredden fortsetter israelske myndigheter å planlegge utvidede bosetninger. Samtidig skjer omfattende ødeleggelser av palestinske eiendommer og tvangsflytting av palestinere. Målet er å presse den palestinske befolkningen ut av strategiske områder som Israel har på listen for planlagt bosetning. Dette regnes som en form for annektering av FN-organer som Den internasjonale domstolen, Menneskerettighetsrådet og Generalforsamlingen.

I 2016 ble over 8.600 palestinere rammet da flere enn tusen palestinske bygninger på Vestbredden ble ødelagt av israelske myndigheter. I juni 2017 risikerer 350.000 palestinere på Vestbredden å bli tvangsflyttet. Israelske ordre truer for øyeblikket med å ødelegge ytterligere 13.000 palestinske bygninger.

Israelske bosetteres brudd på folkeretten har mer enn tredoblet seg på Vestbredden siden signeringen av Oslo-avtalen i 1993.

Ødeleggende blokade

Det siste tiåret har forholdene for befolkningen i Gaza gradvis blitt verre. Årevis med konflikt og blokade har gjort 80 prosent av befolkningen fullstendig avhengige av internasjonal humanitær hjelp.

Blokaden ble innført av Israel i 2007 etter at Hamas tok over makten i Gaza, og stenger både landegrenser og adgang til sjøen. Dette har drastisk redusert innbyggernes mulighet til å brødfø seg selv. Samfunnet i Gaza, som består av dyktige og utdannede mennesker, blir stadig fattigere og mer underutviklet.

Mer vold

Sommeren 2014 forverret krisen seg dramatisk i Gaza da Israel satte igang militæroperasjonen «Operation Protective Edge» som tok livet av 2.200 palestinere. De omfattende ødeleggelsene av infrastruktur og bygninger har forverret den allerede prekære humanitære situasjonen.

Tre år etter den siste krigen lever fremdeles 33.000 mennesker på flukt. Samfunnet i Gaza er på randen av sammenbrudd, blant annet på grunn av strømmangel. Over 5.500 hus som ble ødelagt under krigen er ikke blitt bygget opp igjen, og mangel på finansiering til gjenoppbyggingsarbeidet har satt dette på vent.

Situasjonen i Palestina fortsatte å være spent gjennom hele 2016. Tidlig i oktober 2015 økte voldshandlingene brått på Vestbredden, og dette fortsatte inn i 2016.

Ifølge FN ble minst 105 palestinere drept og 3.393 skadet av israelske styrker på Vestbredden og Gaza, mens 13 israelere ble drept i angrep utført av palestinere på Vestbredden og i Israel i 2016. Per juni 2017 hadde 20 palestinere blitt drept og 781 skadet, mens 6 israelere hadde blitt drept i samme tidsrom.

Ingen fred i sikte

Den israelske militære okkupasjonen av Palestina vedvarer, og den israelske regjeringen anerkjenner ikke folkeretten på territoriet den kontrollerer. Dermed får ikke palestinere lenger sin berettigede beskyttelse under folkeretten og internasjonale menneskerettigheter.

Muligheten for palestinske flyktninger til å returnere hjem, slik den er formulert i FNs generalforsamlings resolusjon 194 fra desember 1948, forblir like fjern som den alltid har vært.