Ukraina

Publisert 19. jun 2018
Borgerkrigen i Ukraina mellom regjeringsstyrker og russiskstøttede separatister har nå pågått siden 2014, og det er ingen tegn til en snarlig løsning. Over 3 millioner mennesker trenger humanitær hjelp.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
177.278
Totalt antall som har flyktet til landet:
9.486
Totalt antall internt fordrevne:
800.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
13.333
Nye flyktninger til landet i 2017:
161
Nye internt fordrevne i 2017:
21.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Væpnede kamper langs frontlinjen foregår jevnlig og fordrev 21.000 mennesker i 2017. Det er likevel færre kamphandlinger enn tidligere, og antallet internt fordrevne gikk ned fra 1,6 millioner til 800.000 i 2017. Mange flyktninger har også vendt tilbake fra Russland, men fortsatt er nærmere 180.000 ukrainere på flukt i andre land.
  • Antall internt fordrevne er ukjent i områder der staten ikke har kontroll.
  • Bevegelsesfrihet over frontlinjen er viktig for sivilbefolkningen. Hver måned krysser anslagsvis 1,2 millioner sivile frontlinjen for å holde kontakt med familiemedlemmer, se til eiendom og få tilgang til helsetjenester og sosiale ytelser fra ukrainske myndigheter.
  • Håpet for en politisk løsning svinner sakte bort, og etter fire år med krise har mange ikke lenger ressurser til å skaffe både mat, husly og utdanning.

Les mer om Ukraina