Det globale flyktningbildet

Totalt var 65,3 millioner mennesker på flukt i 2015. Det er en økning på 5,8 millioner sammenliknet med 2014. Både antall flyktninger som har krysset en landegrense og antall internt fordrevne er det høyeste som er registrert så lenge det har eksistert pålitelig statistikk.

Dermed fortsetter den negative trenden vi har sett siden 2013. Aldri har tallene på fordrevne vært høyere siden slutten av andre verdenskrig. Til sammenlikning var totaltallene på flyktninger og internt fordrevne i 2006 litt over 35 millioner.

Et kjennemerke for dagens situasjon er store, samtidige humanitære kriser. Tre land alene, Syria, Irak og Jemen, stod for over halvparten av antallet nye interne fordrivelser i 2015. Det er liten optimisme i arbeidet med å få til en politisk løsning i noen av disse landene. Konfliktene står i fare for å bli fastlåste, langvarige kriser med enorme humanitære lidelser og uforutsigbare politiske konsekvenser.

I Afrika ser vi at tallene holder seg stabilt høye. Også her er hovedårsaken at de langvarige konfliktene ikke har fått en politisk løsning. Flere konfliktfylte afrikanske land er også svært hardt rammet av El Niño-effekten, som har ført til tørke og stor matmangel. Dette gir økte spenninger i sårbare stater med få ressurser til å møte utfordringene.

Et kjennemerke for dagens situasjon er store, samtidige humanitære kriser.

Organisert kriminalitet gjennom menneskesmugling og menneskehandel er milliardindustrier som finansierer væpnede grupper, destabiliserer stater og kynisk utnytter mennesker på flukt. I Mellom-Amerika er vold knyttet til narkotrafikk en direkte årsak til at mennesker fordrives. Mange er mindreårige barn på flukt fra kriminelle gjenger.

65,3 millioner mennesker på flukt er «rekord». Samtidig ser vi et rekordstort gap mellom behovet for nødhjelp og tilgjengelige ressurser.