NRC has through the years provided different types of education programs. In 2013-2015 NRC ran an education project in the Mentao refugee camp comprising a catch-up programme for children of school going age who have been forced to drop out of school. NRC also had a YEP program (combining literacy educational and learning crafts) for youths between the ages of 15 to 24 who can no longer make in into the normal school system. 163 pupils completed the catch-up programme while 105 youths completed the YEP programme  

Now NRC is providing education for smaller children in the Goudebo camp; Ecole Primaire de Goudebo has between 800 and 900 pupils aged from 6 to 12 years, divided in six grades. The number of pupils differs with families trying to return to their origin. Return programme is organised by UNHCR.

Most of the pupils are refugees, but the school also has some pupils from the host community.

There are 6 grades at the school. In the first two years (CP 1 and CP 2), there are two teachers in each class. Because the school language is French, and many of the refugee children do only speak local Tuareg dialects, they need help for translation to be able to follow the education.

NRC target that 50% of all pupils should be girls is met in the vast majority of the classrooms. The age of the children in each class differs. Most of the children arriving in the camp have never gone to school before, so they have to start in the basic class regardless of their age. 

Most of the pupils have books to write in, but in a few classes the pupils still uses small wooden boards and chalk. Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Vårt arbeid i Burkina Faso

Publisert 03. jun 2016|Endret 09. jun 2016

Burkina Faso

Totalt antall som har flyktet fra landet:
6.569
Totalt antall som har flyktet til landet:
32.676
Totalt antall internt fordrevne:
700
Nye flyktninger fra landet i 2016:
332
Nye flyktninger til landet i 2016:
493
Nye internt fordrevne i 2016:
700
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Titusener av maliere er fordrevne i Burkina Faso etter å ha lagt på flukt fra terror i hjemlandet.

Humanitær og politisk bakgrunn

I 2012 ble Mali rammet av en rekke kriser. Ekstreme islamistiske grupper tok kontroll over flere regioner nord i landet. Disse gruppene har begått grove menneskerettighetsbrudd mot befolkningen.

Over en halv million mennesker måtte flykte fra hjemmene sine, hvorav 150.000 maliere – i hovedsak av tuareg og arabisk opprinnelse – måtte søke tilflukt i nabolandene. På det verste søkte 100.000 maliere trygghet i Burkina Faso. I dag er fortsatt rundt 30.000 maliere på flukt i landet.

Flyktninghjelpen startet opp sitt arbeid i Burkina Faso i 2012.


Skjør situasjon, fortsatt mangel på penger

Helt siden volden først brøt ut i 2012 har Mali opplevd en svært skjør situasjon. Midlertidige fredsavtaler oppløses i trusler om væpnet konflikt og terrorangrep. Det gjør at de som er på flukt i Mali ikke kan returnere hjem.

Internasjonal pengestøtte til humanitærhjelp har sunket dramatisk. Medienes interesse minsker. I en tid der behovene til maliske flyktninger øker, er det mange aktører som strever med å gi den bistanden flyktningene trenger.


Dette gjør vi i Burkina Faso

Gjennom vårt arbeid i Burkina Faso gir vi nødhjelp til maliske flyktninger og jobber for at barn ikke går glipp av skolegang.

Selv om pengestøtten til Burkina Faso fortsetter å være begrenset, hjelper vi menneskene som er påvirket av konflikten i Mali.

Flyktninghjelpen har kontorer i Dori og Djibo. Herfra gir vi hjelp til flyktninger i flyktningleirene i Mentao og Goudebou.

I Burkina Faso leverer vi en kombinasjon av nødhjelp og prosjekter som hjelper dem på bena igjen. Vi samarbeider med kollegaene våre i Mali slik at arbeidet vårt vil kunne hjelpe maliske flyktninger når de en gang vender hjem.


Utdanning

Ikke ett eneste barn skal måtte ofre utdanningen sin i krisetid. Som en ledende aktør når det gjelder utdanning i kriser, jobber vi for å:

 • Skape formelle og uformelle utdanningsmuligheter for maliske barn og ungdommer på flukt.
 • Utdanne lærere som jobber i både flyktningleirskoler og det formelle utdanningssystemet.
 • Bygge opp og fikse ødelagte skolebygninger.
 • Gi skoleutstyr, inkludert notatbøker og blyanter.
 • Tilby yrkesfagopplæring og praktiske ferdigheter til ungdom.


Husly

Det tøffe klimaet i Sahelørkenen gjør livet vanskelig for maliske flyktninger, med brennende sol om dagen og iskalde temperaturer om natten. Vi jobber for å:

 • Tilby materialer for å bygge midlertidig husly for familier i flyktningleirene.
 • Dele ut tau, macheter, matter, plastduker og eukalyptusstenger slik at flyktningene kan bygge seg tak over hodet.
 • Designe mer hardført og langvarig husly, basert på tradisjonelle nomadiske skikker. Vi bruker nøye utvalgt materiale for å spare miljøet og holde kostnadene nede.
 • Prioritere hjelp til kvinner, ettersom det er kvinnene som tradisjonelt tar ledelsen i å bygge familiens hus.
 • Bygge helseklinikker og håndtere vannforsyning i leirene.