Focus group in Bombe village Photo: NRC/Jose Cendon
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Jose Cendon

Vårt arbeid i Den sentralafrikanske republikk

Publisert 13. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
558.537
Totalt antall som har flyktet til landet:
10.611
Totalt antall internt fordrevne:
689.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
115.243
Nye flyktninger til landet i 2017:
3.221
Nye internt fordrevne i 2017:
539.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Sårene etter måneder med krig har enda ikke grodd.

Humanitær og politisk bakgrunn

I 2013, etter flere tiår med langsom utvikling, usikkerhet og vold, ble Den sentralafrikanske republikk (SAR) kastet inn i en politisk, sikkerhetsmessig og humanitær krise. 

I desember 2013 ble SAR erklært som en krise på nivå 3, FNs mest alvorlige klassifisering av en storskala humanitær krise. Siden har det vært regelmessige voldelige sammenstøt mellom partene.

En våpenhvile kom på plass i 2014, men sårene etter konflikten er fortsatt ferske. Sommeren 2015 ble det arrangert et nasjonalt forsoningsforum, der partene kom til enighet om å avholde nasjonale valg.

 

Volden fortsetter

Selv om valget i 2016 gikk fredelig for seg, strever regjeringen i Den sentralafrikanske republikk (SAR) med å oppnå langvarig og stabil fred. Opprørsgruppen Seleka nekter å legge ned våpnene.

Situasjonen i SAR er veldig kompleks. Voldshandlingene og kriminaliteten fortsetter, og det er vanskelig for humanitære organisasjoner å nå fram med hjelp til de som trenger det mest. Væpnede grupper, militser og enkeltpersoner braker sammen i voldsomme kamper. Mye av volden er knyttet til strid om kontroll over landets ressurser. 

Samtidig er det stadig flere fordrevne som vender hjem, etter at sikkerhetssituasjonen har blitt bedret med MINUSCA. Valget blir regnet som en suksess. Det internasjonale samfunnet regner ikke lenger situasjonen i landet som en krise, selv om forholdene fortsatt er skjøre.

Fokuset er nå på å hjelpe landet med å oppnå varig fred i en fortsatt usikker situasjon.

Den sentralafrikanske republikk er øverst på Flyktninghjelpens liste over neglisjerte fluktkriser i 2017.  


Behovene større enn ressursene

Til tross for våpenhvilen har flesteparten av de som ble fordrevet av volden fortsatt ikke vendt hjem. Konflikten førte til at mer enn én million mennesker, en fjerdedel av befolkningen på totalt 4,6 millioner, måtte flykte.

På slutten av 2016 økte voldshandlingene i flere regioner og førte til nye fordrivelser. Dette har fortsatt i 2017. 

Ifølge tall fra FNs organisasjon for humanitærhjelp (OCHA) fra mai 2017, er det nå 500.000 mennesker på flukt innad i SAR. De bor i jungelen, i huler, hos vertsfamilier eller på gatene i hovedstaden Bangui. Ytterligere 480.000 lever som flyktninger i nabolandene Kamerun, Tsjad og Den demokratiske republikken Kongo.

De som bor i uformelle bosetninger lever under dårlige forhold med utilstrekkelig ly og trusler om utkastelse. De som bor i jungelen har grufulle boforhold, mens de som har flyttet inn i forlatte hus opplever plyndring, brannstiftelser og andre trusler mot eiendommen. Mer enn 2,2 millioner mennesker er avhengig av nødhjelp for å overleve. Av disse er det rundt én million som ikke har sikker tilgang til mat. 

 

Dette gjør vi i Den sentralafrikanske republikk

Vårt arbeid i SAR ble gjenopptatt i 2014. Vi jobber med påvirkningsarbeid, utdanning, matvaresikkerhet, husly, rettshjelp, og vann og sanitær. Vi står også klare med en nødhjelpsstyrke som kan gi livsnødvendig hjelp i akutte kriser.

I 2016 nådde vi ut til 142.000 mennesker i Den sentralafrikanske republikk.

"Det finnes glimt av håp i Den sentralafrikanske republikk, men de grunnleggende problemene er der fortsatt. Vi kan ikke gjenta fortidens feil og trekke oss ut for tidlig."
Jan Egeland, Generalsekretær i Flyktninghjelpen

Påvirkningsarbeid

Vi jobber for å påvirke det internasjonale samfunnet ved å argumentere for:

 • Beskyttelse av de mest sårbare.
 • Humanitære tiltak som følger prinsippet om å ikke gjøre skade, for å unngå en forverring av situasjonen.
 • Økte pengebidrag fra giverland.
 • Forbedring av sikkerhetssituasjonen, slik at vi kan nå de som trenger hjelp.

Utdanning

I en krisesituasjon er utdanning en av våre viktigste prioriteringer. Utdanning gir beskyttelse for barn og ungdom, og kan gi håp til lokalsamfunn. Vi jobber for å:

 • Gjenåpne og gjenoppbygge skoler.
 • Få barn inn igjen i et utdanningsløp.
 • Rekruttere og kurse lærere.
 • Tilby yrkesopplæring og livsferdigheter til ungdom.
 • Dele ut utdanningsmateriell, klasserominventar og andre nødvendigheter.


Matvaresikkerhet

For å sikre trygg og stabil tilgang på mat, deler vi ut jordbruksverktøy og såkorn til de som trenger det.  

Husly og rettshjelp

I vårt forsøk på å forbedre boforholdene for menneskene i Den sentralafrikanske republikk, slår vi sammen ekspertisen vår innen husly og rettshjelp. Vi jobber for å:

 • Reparere hus som har blitt ødelagt i konflikten.
 • Sikre at leietakere er de egentlige, juridiske eierne.
 • Forhindre ytterligere konflikter om hus- og eiendomsspørsmål.
 • Gi husly til mennesker som bor i leire for fordrevne.

Vann og sanitær

Vi jobber for å forbedre vann- og sanitærforhold, slik at flyktningene kan få oppfylt sine menneskerettigheter og få tilbake sin grunnleggende verdighet. Det gjør vi gjennom å:

 • Gjenåpne og forbedre vannkilder (for eksempel brønner og pumper).
 • Bygge og reparere latriner.
 • Sørge for rent drikkevann til fordrevne som bor i leire.

Så mange fikk hjelp i 2016

67.857
Mennesker fikk utdanning
10.182
Mennesker fikk husly
28.344
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester