Focus group in Bombe village Photo: NRC/Jose Cendon
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Jose Cendon

Vårt arbeid i Den sentralafrikanske republikk

Publisert 03. jun 2016
Sårene etter måneder med krig har enda ikke grodd.

Humanitær og politisk bakgrunn

Etter flere tiår med langsom utvikling, usikkerhet og vold, ble Den sentralafrikanske republikk (SAR) kastet inn i en politisk, sikkerhetsmessig og humanitær krise i begynnelsen av 2013. En våpenhvile kom på plass i 2014, men sårene etter konflikten er fortsatt ferske. 888.000 mennesker er fortsatt fordrevne.

I desember 2013 ble SAR erklært som en krise på nivå 3, FNs mest alvorlige klassifisering av en storskala humanitær krise. Siden den tid har det vært regelmessige voldelige sammenstøt mellom partene.

Et nasjonalt forsoningsforum ble arrangert i juli 2015. Partene kom til enighet om å avholde nasjonale valg.

Volden fortsetter

Selv om det nylig avholdte valget gikk fredelig for seg, strever regjeringen i Den sentralafrikanske republikk (SAR) med å oppnå langvarig og stabil fred. Opprørsgruppen Seleka nekter å gi fra seg våpnene.

Situasjonen i SAR er kompleks. På den ene siden fortsetter voldshandlingene og kriminaliteten. Væpnede grupper, militser og enkeltpersoner braker sammen i voldsomme kamper. Mye av volden er drevet av et ønske om å kontrollere landets ressurser. Det er vanskelig for humanitære organisasjoner å nå fram med hjelp til de som trenger det mest.

På den andre siden er det stadig flere som vender hjem som følge av at sikkerhetssituasjonen har blitt bedret, takket være MINUSCA. Valget blir regnet som en suksess. Det internasjonale samfunnet regner ikke lenger situasjonen i landet som en krise, selv om forholdene fortsatt er skjøre.

Fokuset er nå på å hjelpe SAR med å oppnå varig fred i en fortsatt usikker situasjon.


Behovene større enn ressursene

Til tross for våpenhvilen har flesteparten av de som ble fordrevet av volden fortsatt ikke vendt hjem. Konflikten førte til at nesten en fjerdedel av befolkningen – mer enn én million mennesker ut av en total på 4,6 millioner – måtte flykte.

Ifølge tall fra FNs organisasjon for humanitærhjelp (OCHA) fra april 2016, er fortsatt 420.000 mennesker på flukt innad i SAR. De bor i jungelen, i huler, hos vertsfamilier eller på gatene i hovedstaden Bangui. Ytterligere 460.000 lever fortsatt som flyktninger i Kamerun, Tsjad og Den demokratiske republikken Kongo.

De som bor i uformelle bosetninger lever under dårlige sanitære forhold med utilstrekkelig ly og trusler om utkastelse. De som bor i jungelen har grufulle boforhold, mens de som har flyttet inn i forlatte hus opplever plyndring, brannstiftelser og andre trusler mot eiendommen. Mer enn 2,7 millioner mennesker er avhengig av nødhjelp for å overleve. Det inkluderer 1,2 millioner som ikke har sikker tilgang til mat. 

 

Dette gjør vi i Den sentralafrikanske republikk

Vårt arbeid i SAR ble gjenopptatt i 2014. Vi jobber med påvirkningsarbeid, utdanning, matvaresikkerhet, husly, rettshjelp, og vann og sanitær. Vi står også klare med en hurtigstyrke som kan gi livsnødvendig nødhjelp i tilfelle flere mennesker blir fordrevet.

I 2015 hjalp vi 53.000 mennesker i Den sentralafrikanske republikk.

"Det finnes glimt av håp i Den sentralafrikanske republikk, men de grunnleggende problemene er der fortsatt. Vi kan ikke gjenta fortidens feil og trekke oss ut for tidlig."
Jan Egeland, Generalsekretær i Flyktninghjelpen

Påvirkningsarbeid

Vi jobber for å påvirke det internasjonale samfunnet ved å argumentere for:

 • Beskyttelse av de mest sårbare.
 • Humanitære tiltak som følger prinsippet om å ikke gjøre skade, for å unngå en forverring av situasjonen.
 • Økte pengebidrag fra giverland.
 • Forbedring av sikkerhetssituasjonen, slik at vi kan nå de som trenger hjelp.

Utdanning

I en krisesituasjon er utdanning en av våre viktigste prioriteringer. Utdanning gir beskyttelse for barn og ungdom, og kan gi håp til lokalsamfunn. Vi jobber for å:

 • Gjenåpne og gjenoppbygge skoler.
 • Få barn inn igjen i et utdanningsløp.
 • Rekruttere og kurse lærere.
 • Tilby yrkesopplæring og livsferdigheter til ungdom.
 • Dele ut utdanningsmateriell, klasserominventar og andre nødvendigheter.


Matvaresikkerhet

For å sikre trygg og stabil tilgang på mat, deler vi ut jordbruksverktøy og såkorn til de som trenger det.

Husly og rettshjelp

I vårt forsøk på å forbedre boforholdene for menneskene i Den sentralafrikanske republikk, slår vi sammen ekspertisen vår innen husly og rettshjelp. Vi jobber for å:

 • Reparere hus som har blitt ødelagt i konflikten.
 • Sikre at leietakere er de egentlige, juridiske eierne.
 • Forhindre ytterligere konflikter om hus- og eiendomsspørsmål.
 • Gi husly til mennesker som bor i leire for fordrevne.

Vann og sanitær

Vi jobber for å forbedre vann- og sanitærforhold, slik at flyktningene kan få oppfylt sine menneskerettigheter og få tilbake sin grunnleggende verdighet. Det gjør vi gjennom å:

 • Gjenåpne og forbedre vannkilder (for eksempel brønner og pumper).
 • Bygge og reparere latriner.
 • Sørge for rent drikkevann til fordrevne som bor i leire.

Så mange fikk hjelp i 2015

46.682
Mennesker fikk utdanning
3.424
Mennesker fikk matsikkerhet
10.301
Mennesker fikk husly
22.427
Mennesker fikk rettshjelp
55.898
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester