Vårt arbeid i Honduras

Publisert 03. jun 2016|Endret 10. jun 2016

Honduras

Totalt antall som har flyktet fra landet:
45.710
Totalt antall som har flyktet til landet:
26
Totalt antall internt fordrevne:
190.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
3.262
Nye flyktninger til landet i 2016:
1
Nye internt fordrevne i 2016:
16.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Organisert kriminalitet og voldelige gjenger har skapt en humanitær krise i Honduras. Mer enn 174.000 mennesker er blitt tvunget til å flykte.

Humanitær og politisk bakgrunn

På 1980- og 1990-tallet la Latin-Amerika flere tiår med militærstyre, borgerkrig og menneskerettsbrudd bak seg. Men freden ble kortvarig, og en ny slags vold oppsto: vold utført av gjenger og narkotikakarteller.

Nye smuglerruter er hovedgrunnen til voldsøkningen i triangelet mellom Honduras, El Salvador og Guatemala.


Et av verdens mest voldelige land

Med 90 mord pr. 100.000 innbyggere årlig er Honduras et av verdens mest voldelige land.

Barn er overrepresentert blant mennesker på flukt i Honduras, og gjengene betrakter dem som potensielle rekrutter eller fiender.

For å unngå mer vold ønsker folk som flykter ofte å være anonyme. Dette gjør det vanskelig å finne dem og få kontakt med dem. Mange bor i slummer eller uformelle bosetninger i områder kontrollert av gjenger. Her mangler de grunnleggende tilbud, utdanning og arbeid.


Dette gjør vi i Honduras

Vi begynte å jobbe i Honduras i desember 2014. Vi opererer fra kontoret vårt i Panama City.

For å beskytte honduranere tvunget på flukt, tilbyr vi informasjon og rettshjelp. Vi jobber også for at barn og ungdom skal få utdanning. Vi prioriterer barn, ungdom og kvinner.


Utdanning

I Honduras vil vi sørge for at barn og ungdom får

  • Trygge utdanningsmuligheter
  • Opplæring i arbeid og livsferdigheter
  • God veiledning

 

Rettshjelp

For å beskytte honduranere som har måttet flykte, gir vi informasjon og råd om deres land- og eiendomsrettigheter.

Relaterte nyheter