Vårt arbeid i Honduras

Publisert 27. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
74.215
Totalt antall som har flyktet til landet:
40
Totalt antall internt fordrevne:
190.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
3.187
Nye flyktninger til landet i 2017:
9
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Organisert kriminalitet og voldelige gjenger har skapt en humanitær krise i Honduras. Mer enn 230.000 mennesker er blitt tvunget til å flykte.

Humanitær og politisk bakgrunn

På 1980- og 1990-tallet la Latin-Amerika flere tiår med militærstyre, borgerkrig og menneskerettsbrudd bak seg. Men freden ble kortvarig, og en ny slags vold oppsto: vold utført av gjenger og narkotikakarteller.

Nye smuglerruter er hovedgrunnen til voldsøkningen i triangelet mellom Honduras, El Salvador og Guatemala.


Et av verdens mest voldelige land

Med 90 mord pr. 100.000 innbyggere årlig er Honduras et av verdens mest voldelige land.

Barn er overrepresentert blant mennesker på flukt i Honduras, og gjengene betrakter dem som potensielle rekrutter eller fiender.

Mange flykter også til andre land, som Mexico og USA i nord, eller Costa Rica og Panama. 

Risikoen er høy for å bli pågrepet og deportert tilbake til Honduras. Utryggheten i landet gjør at mange velger å flykte gang på gang. 

For å unngå mer vold ønsker de som flykter ofte å være anonyme. Dette gjør det vanskelig å finne dem og få kontakt med dem. Mange bor i slummer eller uformelle bosetninger i områder kontrollert av gjenger. Her mangler de grunnleggende tilbud, utdanning og arbeid.


Dette gjør vi i Honduras

Vi begynte å jobbe i Honduras i desember 2014. Vi opererer fra kontoret vårt i Panama City.

For å beskytte honduranere tvunget på flukt, tilbyr vi informasjon og rettshjelp. Vi jobber også for at barn og ungdom skal få utdanning. Vi prioriterer barn, ungdom og kvinner.


Utdanning

I Honduras vil vi sørge for at barn og ungdom får

  • Trygge utdanningsmuligheter
  • Opplæring i arbeid og livsferdigheter
  • God veiledning

 

Rettshjelp

For å beskytte honduranere som har måttet flykte, gir vi informasjon og råd om deres land- og eiendomsrettigheter.

Relaterte nyheter