Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Ecuador

Publisert 06. jun 2016
Historisk har Ecuador vært en trygg havn for flyktninger. Men colombianske flyktninger kan møte betydelige utfordringer med å bli registrert og få oppfylt rettighetene sine.

Humanitær og politisk bakgrunn

Etter fem tiår med vold er konflikten i Colombia den verste humanitære katastrofen på det søramerikanske kontinentet. Siden starten av konflikten har 6,6 millioner mennesker blitt fordrevet av voldelige sammenstøt mellom væpnede grupper, narkotikasmuglere og regjeringsstyrker.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har 370.000 colombianske flyktninger bosatt seg i nabolandene, inkludert i Ecuador. Der strever mange med å få anerkjennelse som flyktninger. Dermed får de ikke innfridd sine rettigheter.

For å lese mer om konflikten i Colombia, vennligst besøk vår landside om Colombia.


Tradisjonelt en trygg havn for flyktninger

Opp igjennom historien har Ecuador vært et trygt sted for mennesker på flukt fra vold. På 1930- og 40-tallet kom tusenvis av jødiske migranter til Ecuador.

I dag tar Ecuador imot flere flyktninger enn noe annet land i regionen. Rundt 53.000 colombianere har offisiell status som flyktninger i landet.

Derimot er prosentandelen som er offisielt anerkjent som flyktninger fortsatt lav. Et anslag fra 2014 beregner at kun 17 prosent av personer som har søkt tilflukt i Ecuador er anerkjent som flyktninger. UNHCR anslår at rundt 90.000 colombianske flyktninger i Ecuador har behov for internasjonal beskyttelse.


Dødelig jordskjelv

I april ble områder nordvest i Ecuador rammet av et kraftig jordskjelv som ødela bygninger, infrastruktur og folks livsgrunnlag. Mer enn 650 mennesker mistet livet og tusenvis ble såret. Katastrofen er regnet som den største tragedien som har rammet Ecuador de siste syv tiårene.

Som svar på krisen startet Flyktninghjelpen raskt opp arbeid for å holde barn på skolen og hjelpe lokalsamfunn tilbake på bena. Vårt mål er å få barn til å vende tilbake til skolebenken så fort som mulig. Å gå på skole beskytter barn fra en rekke farer, som vold og seksuell utbytting.


Flyktninger oppfyller ikke krav

I juni 2012 ble forordning 1182 vedtatt. Den introduserte nye hindringer for de som søker asyl i Ecuador. For det første var det et krav at flyktninger registrerer seg hos myndighetene innen 15 dager etter ankomst. Mange var ikke klar over endringen, eller manglet mulighet å komme seg til registreringslokalene. For det andre ble det krevd at flyktningene måtte bevise at de er forfulgt, i tråd med definisjonen for forfølgelse fastsatt i Flyktningkonvensjonen av 1951.

Flesteparten av nyankomne flyktninger oppfylte ikke disse to kravene, og blir dermed nektet flyktningstatus. Uten denne statusen har ikke flyktninger mulighet til å jobbe eller skaffe bolig, og kan risikere utsendelse til Colombia.


Dommen som ble vendepunktet

Takket være påvirkningsarbeid fra Flyktninghjelpen og andre organisasjoner, fastslo grunnlovsdomstolen i 2012 at forordning 1182 er i strid med prinsippet om lik behandling som er nedfelt i Ecuadors grunnlov. Dommen ble et vendepunkt og gjenopprettet Ecuadors posisjon som en trygg havn for mennesker på flukt.

Flyktninghjelpen fortsetter sitt arbeid i Ecuador for å sørge for at alle flyktninger får den beskyttelsen de har krav på.


Dette gjør vi i Ecuador

Vi hjelper colombianske flyktninger og internt fordrevne i landet, som en del av vårt utvidede hjelpearbeid i regionen. Vi gir støtte og beskyttelse, og arbeider for framtidsrettede løsninger.

Vi har kontorer i Esmeraldas i Ecuador.

Vi hjelper utsatte mennesker å oppnå flyktningstatus og få tilgang til andre former for internasjonal beskyttelse. I Venezuela, Ecuador og Panama hjelper vi flyktninger å få innfridd sine land- og eiendomsrettigheter.


Vi jobber for å:

  • Gi informasjon og rettshjelp til asylsøkere, flyktninger og folk som har behov for internasjonal beskyttelse.
  • Legge til rette for at nyankomne flyktninger blir registrert.
  • Bistå med juridisk rådgivning og rettshjelp i hus- og eiendomsspørsmål.
  • Forsikre at asylsøkere, flyktninger og andre utsatte grupper har tilgang til det colombianske offerregisteret og erstatningsmulighetene som er framsatt i lovverket.
  • Bidra med teknisk støtte og råd til myndighetene, for å øke deres kapasitet.
  • Arbeide for at fordrevne får innfridd sine grunnleggende rettigheter til tross for juridiske barrierer.
  • Spre kunnskap hos enkeltpersoner og lokalsamfunn om framtidsrettede løsninger.