NRC's community based shelter programme helps returnees build back their destroyed homes in Kurram Agency, FATA.

Photo Taken By: Shahzad Ahmad, Media Officer, NRC Pakistan
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Shahzad Ahmad

Vårt arbeid i Pakistan

Publisert 03. jun 2016|Endret 09. jun 2016

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
205.867
Totalt antall som har flyktet til landet:
1.396.639
Totalt antall internt fordrevne:
249.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
9.206
Nye flyktninger til landet i 2017:
150
Nye internt fordrevne i 2017:
75.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Tre generasjoner afghanske familier har tilbragt livene sine som flyktninger i Pakistan. De fleste befinner seg bare rett over grensen fra hjemlandet.

Humanitær og politisk bakgrunn

Pakistan er vertsland til nesten tre millioner afghanske flyktninger – 1,6 millioner registrerte og mer enn 1 million uregistrerte. Dette er en av de mest langvarige flyktningkrisene i det 21. århundret.

Flyktninghjelpen har arbeidet i Pakistan siden 2001.


Et liv som fattig og isolert

Afghanske flyktninger i Pakistan møter en rekke utfordringer. De lever på siden av det pakistanske samfunnet og har vanskeligheter med å få endene til å møtes. Utbredt fattigdom og manglende velferdstilbud holder dem under fattigdomsgrensen. Regjeringens innskrenkning av deres bevegelsesfrihet gjør at flyktningene klumper seg sammen i uformelle bosettinger. Dette skaper en følelse av isolasjon.

Jordskjelv, flom og andre katastrofer er en konstant trussel nord i landet. De fleste afghanske flyktningsamfunnene har få eller ingen muligheter til å forberede seg på slike kriser.

Siden i fjor har stadig flere afghanere returnert til Afghanistan. Der blir de møtt med de samme problemene som i Pakistan. Et stort antall flyktninger i Pakistan nøler fortsatt med å dra tilbake til volden som preger hverdagen i hjemlandet.


Fordrevne pakistanere

Naturkatastrofer, fra tørke til plutselige og voldsomme flommer, er et tilbakevendende mareritt i de nordlige og vestlige regionene i Pakistan. Hvert år blir hundrevis av mennesker drept og tusenvis fordrevet av slike katastrofer. Hus, veier, broer og avlinger blir fullstendig ødelagt.

Nesten 159.000 pakistanske familier – mer enn én million mennesker – er på flukt i eget land, og ute av stand til å dra tilbake til hjemstedet sitt. Rundt 144.000 familier har returnert, men kjemper med å bygge opp igjen livene sine.


Dette gjør vi i Pakistan

Gjennom vårt arbeid i Pakistan hjelper vi afghanske flyktninger som lever i fattigdom. Vi hjelper også pakistanere som har flyktet fra sine hjem på grunn av katastrofer.

Enten de velger å bli i Pakistan, returnere frivillig til Afghanistan eller bosette seg i et tredjeland, hjelper vi afghanske flyktninger med å forberede seg slik at de kan brødfø familiene sine. Vi hjelper fordrevne pakistanere gjennom sjokket og usikkerheten som følger av å måtte forlate hjemmet sitt.

Flyktninghjelpen har kontorer i Islamabad og Quetta.

Flyktninghjelpens ansatte i Pakistan samarbeider med sine kolleger i både Afghanistan og Iran, for å gi best mulig hjelp til afghanske mennesker på flukt. Sammen forsker vi på de sosioøkonomiske konsekvensene av at afghanske flyktninger returnerer til hjemlandet.

I Pakistan gir vi yrkesopplæring og utdanning til afghanske flyktninger, slik at de kan løftes ut av fattigdommen. Vi hjelper pakistanere som har flyktet fra katastrofer til å holde hodet over vannet, mens de forbereder seg på å vende hjem.


Utdanning

Jeg har lært så mange ulike lærermetoder. Det beste jeg lærte her, var hvordan jeg skal engasjere barna i gruppeaktiviteter.

                                                                      Shafiq Ahmad, barneskolelærer i provinsen De føderalt administrerte stammeområder (FATA)

For både afghanere og pakistanere er det avgjørende at barna fortsetter på skolen selv om de er på flukt. Våre utdanningsansatte sørger for at barna ikke blir hengende etter.

Vi jobber for å:

  • Gi intensivkurs til barn og unge, slik at de kan ta igjen tapte år på skolebenken.
  • Bygge opp skoler som har blitt ødelagt av flom og jordskjelv.
  • Dele ut skoleutstyr til elever og lærere, som blyanter, notatbøker og tavler.
  • Holde kurs for lærere.

 

Matsikkerhet

For afghanske flyktninger i Pakistan er det vanskelig å få nok inntekt til å brødfø familien. Flyktninghjelpens arbeid med matvaresikkerhet hjelper afghanere å bygge opp livsgrunnlaget. Vi jobber for å:

  • Holde kurs i jordbruk og yrkesfag.
  • Distribuere verktøy for å hjelpe til i oppstarten, inkludert jordbruksverktøy og såkorn.
  • Dele ut mat til flyktninger og fordrevne pakistanere under naturkatastrofer.

 

Vann og sanitær

Vann er en grunnleggende menneskerettighet. Flyktninghjelpen planlegger å starte arbeid med å forsyne flyktninger i Pakistan med vann.

Så mange fikk hjelp i 2015

1.439
Mennesker fikk utdanning
702
Mennesker fikk matsikkerhet