Jamal and Asinat (2) at Depethe camp at Chios, Greece (open facility). Photo: Tiril Skarstein, NRC.

Interview with Jamal - fleeing with his wife and their child Asinat (2).
Planes were bombing our neighbourhood. One bomb hit our home and I had an injury in the stomach and I was taken to hospital were I had an operation. My wife was also hit in her shoulder. But luckily is was able to shield Asinat (2). It was during the previous Ramadan. We decided we need to get to safety in Europe. The travel has been very difficult, both to cross from Syria to Turkey and across the sea to get to Greece. We have been close to death. 

We escaped form the war, but here in Greece we were taken to a detention center. We have no rights here. We escaped the war, but for what? I have friend in Oslo and other parts of Europe and they tell me that their rights are respected - but here we have no rights and there´s no humanity.
I am afraid we will be sent back to Turkey. There is no life for us there. 
In Syria we would die quickly, here we are dying slowly. In Syria we would be killed in the war, here the despair is strangling us. 

See also video interview.
Les billedteksten Jamal og Asinat (2) har flyktet fra Syria og bor nå i flyktningleiren Depethe på Chios. Bilde: Flyktninghjelpen/Tiril Skarstein

Vårt arbeid i Hellas

Publisert 17. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
209
Totalt antall som har flyktet til landet:
83.220
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
3
Nye flyktninger til landet i 2017:
33.679
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Situasjonen i Hellas endret seg drastisk i 2016. Med stengte grenser og EU-Tyrkia avtalen har det kommet færre mennesker til Hellas, siden 2015. Likevel, oppholder bortimot 50.000 personer seg i landet, og mange fortsetter å ankomme de greske øyene.

Humanitær og politisk bakgrunn

Et rekordhøyt antall flyktninger og migranter tar den farefulle ferden over Middelhavet for å finne trygghet i Europa. I løpet av to år (2015 - 2016) hadde over 1,3 millioner mennesker flyktet til Europa via sjøveien. De fleste ankommer Hellas.

I 2016 kom det 173.000 flyktninger og migranter til Hellas med båt. Ytterligere 5000 ankom i løpet av de første fire månedene av 2017. 

Flyktninghjelpen startet opp hjelpearbeid i Hellas i oktober 2015.


En ny krisebølge

Flesteparten av de som krysser Middelhavet flykter fra konfliktene i Syria, Afghanistan og Irak. Fortvilelse og desperasjon driver dem på flukt. De rømmer fra mangel på jobb og utdanningsmuligheter, mangel på helsetjenester og en konstant trussel om vold. I Tyrkia, der mange søker tilflukt før de drar videre med båt, møter flyktningene språkbarrierer og en høy grad av usikkerhet. Det fører til at mange velger å ta ferden videre.

Overfarten gjennom kraftige bølger og voldsomt vær har ført til flere tragiske ulykker. Sjansen for å lykkes er liten, men flyktningene tar fortsatt det desperate valget om å prøve. De kommer fram kalde, våte og traumatiserte. Noen er nær ved å dø. Andre har blitt skilt fra familiene sine.


Møter stengte grenser på veien videre

Flyktningene, migrantene og asylsøkerne som ankommer Hellas har som mål å reise videre nordover. Fram til mars 2016 fortsatte den vanligste ruten gjennom Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM), Serbia, Kroatia og til Østerrike.

Etter at ruten gjennom Vest-Balkan ble stengt i mars 2016, har det ikke vært mulig for flyktninger og migranter å reise fra Hellas gjennom Makedonia. Den restriktive EU-Tyrkia avtalen trådte i kraft like etter 20. mars.

De som ankom før 20. mars, er nå strandet på det greske fastlandet. De som kom etter, befinner seg på de greske øyene og venter på mulig deportasjon til Tyrkia. Begge gruppene lever under kummerlige og vanskelige forhold.

Fordi mulighetene for å reise videre er begrensede, har mer enn 50.000 flyktninger og migranter behov for humanitær hjelp. Nye flyktningleirer har åpnet på flere steder rundt om i landet, utenfor urbane områder, Athen og Thessaloniki.


Dette gjør vi i Hellas

I Hellas gir vi livsviktig nødhjelp til fordrevne som kommer sjøveien til Chios. På fastlandet, der flyktningene er strandet i leire, jobber vi for å gi dem verdige boforhold.

Flyktninghjelpen jobber sammen med greske myndigheter, humanitære organisasjoner og frivillige for å hjelpe flyktninger, både ved åpne registrerings- og ankomstlokaler og i leirene.

I tillegg til arbeidet på øyen Chios, som er det nest største ankomststedet i Hellas, bidrar våre ansatte på fastlandet i driften av flyktningeleirer i Thessaloniki-området. Vi har også sendt ut mer enn 20 NORCAP-eksperter til Hellas, for å bistå FNs krisearbeid.

Flyktninghjelpen støtter driften av leirer og ansamlingssteder slik at vi kan sørge for flyktningenes sikkerhet. Vi jobber også med vann- og sanitærforhold og oppbygging av infrastruktur. Gjennom de kalde vintermånedene har vi delt ut tepper som gir varme og trygghet.

Vi informerer flyktningene om virkeligheten de møter når de ankommer Europa. Vi driver påvirkningsarbeid for at EU-land og det internasjonale samfunnet skal respektere menneskerettighetene, og følge sine rettslige forpliktelser overfor flyktninger.


Leirdrift

Vi bidrar med leirdrift og koordinasjon i de overfylte leirene på øya Chios, så vel som i de offisielle flyktningeleirene på fastlandet som er under etablering. Flyktninghjelpen er en av koordinatorene for den nasjonale arbeidsgruppen for leirdrift (SMS).

Vi støtter myndighetenes leirdrift ved å:

  • Gi beskyttelse til flyktningene ved leirene på Chios, og sørge for at de mottar nødvendig informasjon. I leirene på fastlandet bidrar Flyktninghjelpen til vedlikehold av infrastruktur som vann og sanitære fasiliteter.
  • Lede kurs, opplæring og møter.
  • Styrke koordineringen av frivillige og gi dem opplæring.
  • Koordinere de ulike aktører som jobber i leirene.

 I Thessaloniki gir vi mennesker på flukt, som bor i urbane områder, tilgang til grunnleggende tjenester. Vi hjelper dem også med å integreres i greske lokalsamfunn.

 

Utdanning

I 2016 startet Flyktninghjelpen opp følgende utdanningsaktiviteter i Hellas: 

  • I flyktningleirene rundt Thessaloniki tilbyr vi skoletimer, med morsmålsundervisning, til 600 barn i alderen syv til femten år.
  • På øya Chios gir vi uformel skolegang til 300 barn og ungdom.

 

Matsikkerhet

I Souda leir på Chios arbeider vi for å gi mat til familier på flukt.

Vi:

  • Sørger for rundt 3000 måltider til beboere i Souda leir på Chios hver dag. Den frivillige organisasjonen Dråpen i Havet bidrar med distribusjon av maten. 

 

Husly og rent vann

På fastlandet og på Chios jobber vi for at midlertidige varehus, satt opp for å huse flyktninger, skal være sikre og verdige. Vi jobber også for at de mest sårbare kan bo utenfor flyktningleire, i leieboliger.