Jamal and Asinat (2) at Depethe camp at Chios, Greece (open facility). Photo: Tiril Skarstein, NRC.

Interview with Jamal - fleeing with his wife and their child Asinat (2).
Planes were bombing our neighbourhood. One bomb hit our home and I had an injury in the stomach and I was taken to hospital were I had an operation. My wife was also hit in her shoulder. But luckily is was able to shield Asinat (2). It was during the previous Ramadan. We decided we need to get to safety in Europe. The travel has been very difficult, both to cross from Syria to Turkey and across the sea to get to Greece. We have been close to death. 

We escaped form the war, but here in Greece we were taken to a detention center. We have no rights here. We escaped the war, but for what? I have friend in Oslo and other parts of Europe and they tell me that their rights are respected - but here we have no rights and there´s no humanity.
I am afraid we will be sent back to Turkey. There is no life for us there. 
In Syria we would die quickly, here we are dying slowly. In Syria we would be killed in the war, here the despair is strangling us. 

See also video interview.
Les billedteksten Jamal og Asinat (2) har flyktet fra Syria og bor nå i flyktningleiren Depethe på Chios. Bilde: Flyktninghjelpen/Tiril Skarstein

Vårt arbeid i Hellas

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
209
Totalt antall som har flyktet til landet:
83.220
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
3
Nye flyktninger til landet i 2017:
33.679
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Etter å ha bistått flyktninger i Hellas med humanitær nødhjelp i over to år, avsluttet Flyktninghjelpen i slutten av mars 2018 vårt arbeid på bakken i landet.

Humanitært overblikk

Siden 2015 har et rekordstort antall flyktninger og migranter risikert livet ved å krysse Middelhavet for å finne trygghet i Europa. I 2015 ankom nesten en million mennesker Hellas via sjøveien fra Tyrkia. De fleste flykter fra konflikter i Syria, Afghanistan og Irak.

Mange av flyktningene så på Hellas som et midlertidig oppholdssted og fortsatte videre til destinasjoner lenger nord. Situasjonen endret seg i mars 2016, da den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia stengte grensene sine. Kort tid etter inngikk EU og Tyrkia en avtale om at nye migranter som kom til Hellas fra Tyrkia, ville bli sendt tilbake til Tyrkia. Til tross for at grensene er stengt og de som kommer risikerer utvisning, fortsetter folk å ta det desperate valget, og de ankommer Hellas kalde og traumatiserte.

Noen flyktninger som oppholder seg i Hellas har søkt om asyl der, mens andre venter på å bli flyttet eller på at søknaden deres om familiegjenforening skal bli avgjort. Hellas har ansvar for nesten 50.000 strandede flyktninger, i tillegg til at regjeringen må håndtere den økonomiske krisen som rammer landet.

Flyktninghjelpens arbeid

I 2015 ankom tusenvis av mennesker øya Chios hver dag. I juli 2017 avsluttet vi arbeidet vårt på øya etter at finansieringen stanset og regjeringen overtok styringen av tjenestene. Vi fortsetter å kjempe for rettighetene og velferden til mennesker som fortsatt er strandet på Chios.

Mange av flyktningene har blitt flyttet fra øyer til fastlandet, og i slutten av 2016 startet vi et prosjekt i den nordlige byen Thessaloniki for å sikre at flyktninger får tilgang til skikkelige boforhold.