A long line of people queuing to board a bus.
Flyktninger fra Ukraina venter på transport etter å krysset grensen til Romania. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Romania

Mer enn 1,87 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina til Romania siden 2022.80.000 av disse befinner seg fortsatt i landet.

 

Humanitært overblikk

Ukrainere som flykter til Romania er svært utsatte, og flesteparten er kvinner og barn. Det er store sikkerhetsutfordringer forbundet med de pågående grensekrysningene.

Flyktninger og tredjelandsborgere trenger tilgang til essensielle varer og tjenester, for eksempel husly, mat og helsetjenester. Det er et stort behov for økt beskyttelse. Dette gjelder spesielt tilgang til informasjon og tjenester, rettshjelp, beskyttelse av barn, bevissthet rundt risikoen for menneskehandel og psykososial støtte. Det er også viktig å sikre sosialt samhold og integrering på stedene folk søker tilflukt.

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen har bidratt med humanitær hjelp i Romania siden krigen i Ukraina brøt ut, både gjennom direkte tilstedeværelse og via samarbeid med partnere.

I Romania prioriterer vi støtte som iverksettes gjennom partnerne våre, ettersom dette styrker viktige aktører i lokalsamfunnene. Samtidig jobber vi tett opp mot de nasjonale myndighetene. Flyktninghjelpen har inngått samarbeid med 20 ulike partnere i Romania og Ukraina. De viktigste prioriteringene våre er rettshjelp, beskyttelse, leirdrift, utdanning, ungdom, rent vann og husly.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Romania