A long line of people queuing to board a bus.
Flyktninger fra Ukraina venter på transport etter å krysset grensen til Romania. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Romania

Over 1,9 millioner ukrainske flyktninger har krysset grensen til Romania siden krigens utbrudd i februar 2022.

 

Humanitært overblikk

Over 1,9 millioner ukrainske flyktninger har krysset grensen til Romania siden krigens utbrudd i 2022. I 2023 var nesten 108.000 fortsatt i landet ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Flesteparten har søkt om midlertidig beskyttelse. I Romania er 80 prosent av flyktningene kvinner og barn. En tredjedel er barn under 18 år, og nesten en av ti er eldre.

De fleste ukrainske flyktningene rapporterer at de lener seg på pengeoverføringer, sosiale ytelser og nødhjelp for å få endene til å møtes. Mulighetene for å finne et livsgrunnlag er begrensede i Romania, og språkbarrieren gjør det vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Sammen med andre land i EU implementerte Romania EUs midlertidige beskyttelsesdirektiv i mars 2022. Dette gir de ukrainske flyktningene tilgang til utdanning, helsehjelp, husly, sosiale ytelser og arbeid.

Til tross for et høyt søkertall for midlertidig beskyttelse melder flyktningene om flere behov, blant annet informasjon om hvordan de kan få tilgang til barnepass, støtte til familiegjenforening og arbeidsmuligheter.

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen startet arbeidet i Romania i februar 2022, og registrerte seg i Moldova i april samme år. Vi har en partnerledet tilnærming koordinert gjennom vårt Moldova-kontor. Sammen med våre partnere støtter vi blant annet med nødhjelp, rettshjelp og utdanning.

      

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

      

Les mer om Romania