Les billedteksten Fordrevne syriske familier prøver å komme seg over grensen mot Tyrkia. Bilde: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Tyrkia

Publisert 07. jun 2016

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
95.192
Totalt antall som har flyktet til landet:
3.789.203
Totalt antall internt fordrevne:
1.113.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
7.432
Nye flyktninger til landet i 2017:
696.627
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Millioner av syrere har flyktet over den nordlige grensen til Tyrkia. De fleste flyktningene lever under prekære forhold.

Humanitær og politisk bakgrunn

Tyrkia huser flere flyktninger enn noe annet land i verden. Over 3 millioner flyktninger er registrert i landet, med 2.9 millioner bare fra Syria. Tyrkias innenriksminister melder at nesten samtlige av landets 81 provinser har blitt midlertidig hjem for syrere. Landet tar også imot et økende antall flyktninger fra Afghanistan, Pakistan, Irak og en rekke afrikanske land.

Flyktninghjelpen startet arbeidet i Tyrkia i 2016.


Prekære forhold

Mindre enn en tiendedel av det totale antallet syriske flyktninger i Tyrkia, lever fordelt på 28 leire. Resten lever i hovedsak i grensebyene og i urbane strøk i Istanbul, Izmir og Ankara. Dette har ført til store belastninger på Tyrkias offentlige velferdssystem og infrastruktur som ikke klarer å håndtere den drastiske tilstrømmingen. Samtidig har tyrkiske myndigheter stengt grensen til Syria, og bare spesielle tilfeller får slippe gjennom, inkludert de svært syke.

I Tyrkia er livet vanskelig. I møte med fattigdom og språkbarrierer sliter syriske familier med å skaffe mat, betale husleie og sende barna sine på skolen.

I Syria pleide vi å tenke på framtiden. Vi pleide å drømme om å bli leger eller lærere. Nå tenker vi bare på hvordan vi skal brødfø familiene våre. Vi bærer en tung bør på våre skuldre. Tyngre enn hva vår alder burde tilsi. 

                                                                              17-år gammel syrisk gutt, Islahiye, Tyrkia


En ambivalent trygg havn

Ifølge loven om utlendinger og internasjonal beskyttelse av 2014 får alle syrere i Tyrkia midlertidig beskyttelse. Loven garanterer vern mot utsendelse dersom en flyktning risikerer forfølgelse i hjemlandet. Den gir også rett til skolegang og gratis helsetjenester. Men virkeligheten er en annen. Mangel på ressurser og kapasitet hindrer regjeringen i å fullt ut sørge for disse tjenestene.

Syrere som har fått midlertidig beskyttelse har ikke offisiell status som flyktninger. Det innebærer at de ikke nyter godt av rettighetene som er fastsatt i Flyktningkonvensjonen av 1951 og tilleggsprotokollen av 1967.

Situasjonen blir gradvis bedre for syrere i Tyrkia. Ny lovgivning tillater flere syrere å jobbe i den formelle sektoren, og Flyktninghjelpen driver påvirkningsarbeid opp mot tyrkiske myndigheter for at de skal ta ytterligere skritt for å bedre situasjonen for dem som søker asyl i landet.


Veien går videre til Europa

Fordi mange syrere, irakere og afghanere strever med å overleve etter at de har nådd Tyrkia, velger et stort antall å reise videre til Europa. De foretar den farefulle ferden over havet til Hellas, eller reiser gjennom Balkan. Ofte bruker de de siste sparepengene sine for å betale menneskesmuglere.

Etter EU-Tyrkia avtalen trådte i kraft 20. mars 2016, har flere flyktninger og migranter blitt deportert fra Hellas til Tyrkia.


Dette gjør vi i Tyrkia

Siden 2015 har Flyktninghjelpen gitt akutt nødhjelp og framtidsrettet hjelp til flyktninger fra Syria og andre land, og til tyrkiske lokalsamfunn som huser syriske flyktninger.

Ettersom arbeidet utvides hjelper vi flyktningene til å bygge opp igjen livene sine og integreres i det tyrkiske samfunnet.

Vi har kontorer i hovedstaden Ankara og i Gaziantep på den sørlige grensen.

Flyktninghjelpen har en aktiv rolle blant organisasjonene i sør-Tyrkia. Vi er den internasjonale organisasjonen med flest aktiviteter i Ankara, og er i dialog med tyrkiske myndigheter og syriske grasrotsorganisasjoner.

Ungdom

Ankara jobber vi for å gi yrkesopplæring både til ungdom på flukt og medlemmer av lokalsamfunnet som huser dem. Deltagerne, 55 prosent kvinner, mottar 30 tyrkiske lire, tilsvarende cirka 75 norske kroner, hver gang de deltar.

Vi ønsker å:

  • Gi ungdommer på flukt ferdigheter som trengs i lokalsamfunnene.
  • Hjelpe dem til å finne arbeid gjennom tyrkiske språkkurs og ved å subsidiere arbeidstillatelser.
  • Gjennom dialog med tyrkiske myndigheter jobber vi for at flyktninger skal kunne jobbe i andre provinser enn der de bor.


Utdanning

Jeg drømmer om å fullføre studiene. Jeg er helt knust over at jeg forlot utdanningen.

                                                                                                          24-år gammel syrisk kvinne, Islahiye, Tyrkia

I slutten av 2015 var to av tre syriske flyktningbarn i skolealder ikke innrullert i formelle utdanningsopplegg i Tyrkia. På tross av dette har tyrkiske myndigheter, sammen med FN og flere internasjonale organisasjoner, som mål å endre situasjonen slik at alle syriske barn kan gå på skole innen utgangen av 2017.

Vi jobber for å:

  • Undervise og gi språkkurs til barn som ikke går på skolen, slik at de kan ta igjen tapt undervisning og begynne på offentlige tyrkiske skoler.
  • Gi informasjon til familier om hvordan barna deres kan begynne på offentlige tyrkiske skoler.

 

Rettshjelp

Vårt arbeid innenfor informasjon, rådgivning og rettshjelp har som mål å videreformidle viktig informasjon til flyktninger. I 2017 starter vi opp flere rettshjelpprosjekter slik at syriske flyktninger kan få oppdatert informasjon i tide. Vi gir juridisk rådgivning og støtte med fokus på arbeid og arbeidstillatelser, identitetspapirer, land- og eiendomsrettigheter. Flyktninghjelpen rapporterer også om kjønnsbasert vold.