Skattefradrag

Endret 17. jan 2017
Du har krav på skattefradrag for gaver du gir til humanitære organisasjoner

For gaver til humanitære organisasjoner, inntil 30.000 kroner, gis 27 prosent skattefradrag. Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere til den enkelte organisasjon.

Dette trenger vi fra deg

For å kunne sende oppgave over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene, trenger vi personnummer (11 siffer) samt organisasjonsnummer fra bedrifter og organisasjoner.

Vennligst ring Flyktninghjelpens kundeservice:

Telefon: 90 29 18 27

E-post: giver@flyktninghjelpen.no

Dette må du gjøre innen 31. desember.

For bedrifter og organisasjoner må vi også ha organisasjonsnummer.

Fradraget blir forhåndsutfylt av likningsmyndighetene som egen post i selvangivelsen. I tillegg vil vi sende deg en oversikt over hvor mye du har støttet oss med i løpet av året. Du kan kontrollere beløpet ihht. den ferdigutfylte selvangivelsen.

Personvern og skattefritak

I henhold til personopplysningsloven skal organisasjonene offentliggjøre hvordan vi behandler, og bruker personopplysningene om deg.

I følge lovens paragraf 8 ,som omhandler vilkår for å behandle personopplysninger, benyttes opplysningene hos hver enkelt organisasjon for å:

  • oppfylle avtale med støttespiller (medlemsavtale, fadderavtale, giveravtale o.l.)
  • oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser
  • opprettholde et register over våre støttespillere for å oppfylle vårt formål

Flyktninghjelpen har ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia som navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post har vi informasjon om økonomiske bidrag som er gitt til oss.

Flyktninghjelpen oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi gjør løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.

Flyktninghjelpen bruker informasjonen vi har liggende i databasen til markedsføringsformål. Her kan du lese vår personvernerklæring

Hvis du har andre spørsmål vedrørende opplysninger som vi har er registrert om deg, og hvordan vi benytter dem, kontakt oss på telefon 90 29 18 27 eller e-post: giver@flyktninghjelpen.no