Vårens viktigste dugnad

Hanne Eide Andersen|Publisert 11. mar 2015
Norges største hjelpeorganisasjoner oppfordrer til nasjonal dugnad for syriske flyktninger. Samlet krever de et politisk lederskap og humanitært engasjement i samsvar med Syria-krisens ekstraordinære brutalitet og omfang.

Flyktninghjelpens kontorer var fylt til randen på frokostseminaret 11. mars, der åtte av Norges største hjelpeorganisasjoner lanserte sin felles kampanje for en nasjonal dugnad for Syrias fordrevne.

Hovedkravene til norske myndigheter er økt humanitær støtte og opphold til 10 000 av de mest sårbare, syriske flyktningene over de neste to årene.

- Nordmenn må skape et politisk press

Totalt har 16 millioner syrere inne i Syria og i nabolandene behov for nødhjelp. 

- Det handler om hvert enkelt menneske. Med et navn, med et liv og med et menneskeverd. Det å gjøre en forskjell for hver enkelt er det dette egentlig handler om, sier president i Røde Kors Norge, Svein Mollekleiv.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, er klar på at dette dreier seg om politisk vilje på regjeringsnivå.

- Vi har råd til det. Det finnes ikke et økonomisk argument i verden som holder for at Norge ikke skal gjøre mer. Vi nordmenn må skape et politisk press som gjør det umulig for våre politikere å si nei til å gjøre vesentlig mer for den største krisen i vår generasjon, enn det vi gjør i dag. Det er mulig å flytte politiske posisjoner, sa Egenæs på frokostseminaret.

Én prosent av julehandelen I 2014 ga Norge – i tillegg til fjerning av kjemiske våpen og noe bistand til to naboland – 512 millioner kroner i humanitær bistand til Syria og nærområdet.

Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland, la frem beregninger som viser at med over 11 millioner syrere på flukt og nærmere fem millioner andre sivile syrere inne i landet med akutt behov for nødhjelp, blir dette omtrent 32 kroner på hver, eller snaue 9 øre dagen per person.

- Det er én prosent av det vi handlet for til jul i fjor i Norge, eller en fjerdedel av kostnadene ved Hardangerbrua, sa Egeland.

- For oss er det vanskelig å akseptere at dette er prioritert godt nok. Vi tar derfor til orde for minst en tredobling av den humanitære innsatsen allerede i år. 30 øre per person per dag - eller 100 kroner i løpet av året – bør være et minimum. Det burde bli langt mer, skriver de åtte organisasjonene i en kronikk i dagens VG.  

Organisasjonene ønsker at både norske politikere, forvaltning, kommuner, frivillige organisasjoner og ildsjeler skal gjør et felles løft for å øke den norske støtten til ofrene for krigen i Syria.

Her er de åtte hjelpeorganisasjonenes felles hovedforslag til norske politikere:

- Den humanitære støtten til nærområdene bør minst tredobles - fra 512 millioner i 2014. Norge bør i løpet av de neste to årene ta imot tilsammen 10 000 syriske flyktninger direkte fra nabolandene - som kvoteflyktninger eller med midlertidig kollektiv beskyttelse

- Uttakskriterier bør være spesielt utsatte grupper og individer som ikke kan få beskyttelse i nærområdet – som forfulgte aktivister og journalister, torturofre og andre med krevende medisinske behov, homoseksuelle, alenemødre med barn

- Bruk humanitærklausulen, ikke retur av syriske asylsøkere etter Dublin-konvensjonen

- Ventetiden før første asylintervju for syriske asylsøkere i Norge må vesentlig ned fra dagens 6 måneder

De åtte organisasjonene:

Amnesty, CARE, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, NOAS, Redd Barna