Les billedteksten Illustrasjon: Flyktninghjelpen

Konferanse til inspirasjon

Flyktninghjelpen|Publisert 13. apr 2016
FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi innleder når Flyktninghjelpen arrangerer konferansen ‘Conference on Solutions to Displacement’ 21. april.

Den 21. april arrangerer Flyktninghjelpen konferansen "Conference on Solutions to Displacement" i Samfunnssalen i Oslo.

Gjennom konferansen ønsker Flyktninghjelpen å skape et rom for å belyse aktuelle problemstillinger knyttet til forholdene for folk på flukt og diskutere mulige løsninger. Tema for årets konferanse er hvordan internasjonale antiterror-tiltak påvirker det humanitære arbeidet, og strategiske tilnærminger for å løse fluktkrisen.

Løsninger på fluktkrisen

I dag er det nærmere 60 millioner mennesker på flukt. Dersom det totale antallet folk på flukt var innbyggerne i et land, ville det vært på størrelse med Sør Afrika. Det er forventet at 1,5 millioner mennesker vil søke beskyttelse i Europa i år.

Konferansen arrangeres i en tid der et rekordhøyt antall mennesker er fordrevet fra sine hjem, og Flyktninghjelpen ønsker her å inspirere til å finne potensielle løsninger på den globale fluktkrisen.

Mediebildet i Norge har den siste tiden vært preget av flyktningsituasjonen i Europa, men det viser ikke hele bildet.  Flyktninghjelpen ønsker å sette den globale situasjonen for mennesker på flukt, enten det er flyktninger, internt fordrevne eller asylsøkere, på agendaen.

FNs høykommissær for flyktninger innleder

Årets hovedinnledere er FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi og Statssekretær i Utenriksdepartementet Tore Hattrem. Panelet vil bestå av representanter fra Flyktninghjelpens kontorer i Asia, Midtøsten og Vest-Afrika.