Les billedteksten Rostam (32) er far til åtte og føler seg tvunget til å reise tilbake til Afghanistan. Familien hans flyktet til Pakistan på 80-tallet, men selv har han aldri bodd i hjemlandet. Foto:Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Tusenvis av flyktninger vender tilbake til Afghanistan fra Pakistan

Publisert 20. apr 2017
– Et bekymringsverdig høyt antall uregistrerte afghanske flyktninger returnerer fra Pakistan hver dag. Familier som mangler registreringsdokumenter i Pakistan forteller oss at de føler seg tvunget til å returnere, sier Kate O’Rourke, Flyktninghjelpens landdirektør i Afghanistan.

Over 225.000 uregistrerte afghanske flyktninger returnerte fra Pakistan i 2016. Antallet falt fra desember til mars, men har i april igjen økt kraftig. I løpet av de to første ukene i april, krysset over tusen uregistrerte flyktninger grensen fra Pakistan til Afghanistan hver dag.

– Uten registreringsdokumenter hadde de begrenset beskyttelse i Pakistan. Nå når de føler seg tvunget til å returnere til Afghanistan, opplever de at de igjen ikke får tilstrekkelig støtte, bare fordi de mangler et dokument, sier O'Rourke.

– Jeg har bare min avdøde fars 60 år gamle nasjonale identitetsdokument. Jeg har verken eiendom eller hus. Om noen setter opp et telt i fjellene vil jeg og barna mine bo der. Hvis ikke er det bare Gud som kan beskytte oss, sier Rustam, en uregistrert flyktning som nylig returnerte fra Pakistan til Afghanistan.

Mange afghanere som nå reiser tilbake til hjemlandet søkte tilflukt i Pakistan på 1980-tallet, under konflikten med Sovjetunionen. Enkelte er født i Pakistan og har aldri før satt sine ben på afghansk jord.

– Noen fikk registreringskort i Pakistan, men de krevde for mye penger så vi hadde ikke råd, sier Kimia Gul, som returnerte til Afghanistan i begynnelsen av april.

Mange av de som returnerer mangler informasjon eller er feilinformert om hva som venter dem i hjemlandet, mange forteller også at de ikke følte at de hadde noe annet valg enn å returnere. De oppgir økt trakassering, pågripelse av familiemedlemmer, interne stridigheter, trusler om utkastelse eller utkastelser som årsaker til at de nå returnerer, ifølge Human Rights Watch.

– Det internasjonale samfunnet har sviktet. Uten flyktningstatus står uregistrerte afghanske flyktninger uten beskyttelse, og som en konsekvens av dette føler mange seg presset til å returnere til en usikker fremtidig i Afghanistan, der konfliktnivået forverrer seg for hver dag som går, sier O'Rourke.

– Myndighetene i Pakistan og Afghanistan og det internasjonale samfunnet må sørge for at afghanske flyktninger, enten de er registrerte eller uregistrerte, får beskyttelse på begge sider av grensen.

Fakta
 
  • I 2016 vendte omlag 380.000 registrerte og 225.000 uregistrerte flyktninger tilbake til Afghanistan fra Pakistan. De fleste returene skjedde mellom juli og desember.
  • Det er begrenset støtte tilgjengelig for uregistrerte afghanske flyktninger. Væpnet konflikt og ulovlige kontrollposter langs hovedveien til og fra grenseovergangen utgjør en risiko for tilbakevendte flyktninger og hjelpearbeidere.
  • Sikkerhetssituasjonen blir stadig verre i Afghanistan. Amerikanske myndigheter melder at minst 30 prosent av landet ikke kontrolleres av landets formelle myndigheter. Over 600.000 afghanere ble internt fordrevet i landet som følge av konflikt i 2016, en kraftig økning fra tidligere i år. Omtrent en fjerdedel av de internt fordrevne befinner seg utenfor regjeringskontrollerte områder.
  • Flyktninghjelpen delte i fjor ut 950 telt til tilbakevendte uregistrerte flyktninger som sto uten tak over hodet i Øst-Afghanistan - og bygde over 1100 midlertidige husly. Flyktninghjelpen har også etablert over 120 midlertidige utdanningslokaler til tilbakevendte flyktningbarn. Gjennom økonomisk støtte fra Norge, Sverige, FN og EU har Flyktninghjelpen hjulpet over 35.000 uregistrerte flyktninger på kort varsel.
  • Flyktninghjelpen støttet totalt 300.000 mennesker med husly, utdanning, juridisk rådgivning og annen nødhjelp i Afghanistan i 2016. Flyktninghjelpen har ti feltkontorer i Afghanistan, blant annet i Nangarhar, hvor mange av de returnerte uregistrerte afghanske flyktningene har slått seg ned.