On the outskirts of Nyunzu village in eastern Congo, stands a small thatched roof church. A hundred men, women and children huddle together inside, sheltering from torrential monsoon rains. 

Families live on top of each other in appalling squalor. The raw coughs of children are muffled by the rain spitting through the roof. They sleep rough on wet soil, thinly covered by empty sacks of sugar. 

Four people have died since the group fled to this church for safety in September, including two children. This scene is replicated in countless churches across Congo, as a little known conflict is tearing the central African nation apart.

An upsurge in violence in several parts of DR Congo in 2016, has left over 1.7 million people to flee their homes this year alone; that’s over 5,500 people per day. 

This week the DR Congo was declared the worst affected by displacement in the world by the global analysts, IDMC. Tanganyika province, is one of the hotspots of the current crisis.

Despite the UN putting the world on notice about Congo’s crisis, little has changed since October. Money has only trickled in to help the 13 million people in need. Today the country is the second lowest funded of the world’s largest crises - less than half of the US$812 million aid appeal is funded. 

The violence has prevented many families from accessing land and maintaining their livelihoods. 7.7 million people are severely food insecure, up 30 per cent in a year. Lack of access to clean water has led to a cholera outbreak that has killed some 600 people.

Photos: NRC/Christian Jepsen 
Date: 1 December 2017
Les billedteksten I utkanten av landsbyen Nyunzu øst i DR Kongo, står en liten kirke. Hundre menn, kvinner og barn klynger seg sammen inne i kirken, hvor de søker ly fra monsunregnet. Fire mennesker har dødd siden gruppen flyktet hit i september. To av dem var barn. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Millioner av mennesker er tvunget på flukt i DR Kongo

Publisert 06. des 2017
Ingen steder i verden måtte flere mennesker flykte i første halvdel av 2017 enn i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo), melder en ny rapport.

— Det er en kjempekrise. Antallet mennesker som flykter er høyere enn i både Syria, Jemen og Irak, sier Ulrika Blom som leder Flyktninghjelpens arbeid i DR Kongo.

De første seks månedene i år hadde DR Kongo det høyeste antallet nye internt fordrevne mennesker i verden, ifølge rapporten fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Flyktninghjelpens forskningssenter i Genève. Rapporten ble offentliggjort i dag og kartlegger mennesker på flukt i eget land i Afrika.

Over 1,7 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine hittil i år som følge av væpnede kamper, ifølge FN – over 5.500 mennesker hver dag. Totalt er over fire millioner mennesker på flukt i landet.

— For andre år på rad er DR Kongo det landet i verden hvor flest nye mennesker ble drevet på flukt fra konflikt, sier Blom. — Dette er som følge av brutal konflikt og en forverret politisk krise.

Nye væpnede konflikter og økt vold i områder som allerede er rammet av kamper er hovedårsaken til at stadig flere mennesker må flykte. Ifølge rapporten bidrar også utsettelsen av presidentvalget, som egentlig skulle finne sted på slutten av året, til at flere mennesker må flykte.

Provinsene Kivu, Kasai og Tanganyika øst i DR Kongo er hardest rammet av konflikten som herjer store deler av landet.

— Det vi ser i Tanganyika-provinsen er forferdelig. I forrige uke fant vi en kirke som huset 80 mennesker. De hadde flyktet fra angrep i september, forteller Blom. — Familier med barn sover i gjørme med kun tomme sukkersekker over seg. Fire personer har dødd i kirken, to av dem var barn.

Vold og konflikt har fratatt mange familier levebrødet. Mens 7,7 millioner mennesker – 30 prosent flere enn for ett år siden – ikke har nok mat, har manglende tilgang til rent vann ført til et kolerautbrudd som har tatt livet av 600 personer.

Til tross for at FN har slått alarm og erklært krisen i landet nivå tre – det høyeste krisenivået organisasjonen operer med, har ikke hjelpeorganisasjoner på bakken fått midlene de trenger for å hjelpe mennesker som er rammet av krisen.

Krisen i DR Kongo er blant de største i verden, men får lite finansiering. Hjelpeorganisasjoner trenger 812 millioner dollar for å nå ut til de 8,5 millioner menneskene som trenger hjelp. Til nå har vi mottatt under halvparten.

— Manglende interesse og stor konkurranse om finansieringen har presset landet langt ned på det internasjonale samfunnets prioriteringsliste, sier Blom. — Dette er på bekostning av livene til millioner av kongolesere. Handler vi ikke nå, vil sulten spre seg og folk vil dø. Vi er i et kappløp mot tiden.

Til redaksjonen
 • Flyktninghjelpen har talspersoner i DR Kongo tilgjengelig for intervju på engelsk, fransk og svensk.
 • Bilder med høy oppløsning fra Tanganyika er tilgjengelige for bruk her
 • Video og b-roll fra Tanganyika er tilgjengelig her.
 • IDMC er en del av Flyktninghjelpen. Den fullstendige IDMC-rapporten kan lastes ned her.

Kontaktpersoner:

 • I DR Kongo: Kimberly Bennett
  +243 812 408 612
  kimberly.bennett@nrc.no
 • I Oslo: medieseksjonen
  + 47 90 56 23 29
  info@nrc.no,