Aminullah, 3, and his family had to flee their home in Jelgelda (Faryab) after heavy fighting broke out four days ago. Now they live in a small unheated room on the outskirts of provincial capital Maimana. After having assessed their situation, NRC will start providing assistance in coming days. Photo: NRC/Jim Huylebroek
Les billedteksten Aminullah (3) og familen hans måtte flykte fra hjemmet sitt i Jelgelda i Faryab etter at kamper brøt ut i provinsen for fem dager siden. Nå bor de i et lite rom uten varmekilde i utkanten av provinshovedstaden Maimana. Foto: Jim Huylebroek/ Flyktninghjelpen

Tusener på flukt i Faryab-provinsen

Thale Jenssen|Publisert 10. jan 2017
De har forlatt alt de eier, de har ingenting å spise og barna deres blir syke av kulden, forteller familier på flukt i Afghanistan.

Opp mot 1.800 familier har måttet flykte fra hjemmene sine som følge av kamper mellom Taliban og regjeringsstyrker i Faryab-provinsen i Afghanistan.

– Tusener sivile har blitt tvunget på flukt fra hjemmene sine som følge av kampene i Faryab, og de har akutt behov for humanitær hjelp i vinterkulden, sa Kate O'Rourke, som leder Flyktninghjelpens arbeid i Afghanistan, den 5. januar.

Flyktninghjelpen har sendt et nødhjelpsteam til provinshovedstaden Maimana for å få oversikt behovene til familiene som har flyktet hit fra landsbyene sine. Her samarbeider Flyktninghjelpen med andre organisasjoner og myndigheter om å koordinere nødhjelpsarbeidet.

Mangler alt

– De forteller at de mangler mat, tepper, kjøkkenutstyr, et sted å bo og penger til å betale husleie for. De mangler rett og slett alt de trenger for å leve et normalt liv, sier Muhammad Babur, som leder Flyktninghjelpens nødhjelpsarbeid i Faryab-provinsen. Han har møtt familier som har blitt drevet på flukt fra Almar-distriktet nær Maimana.

Flyktninghjelpens ansatte har besøkt flere hjem i Almar som nå huser over ti familier på flukt fra landsbyer i nærheten. De fleste familiene er bønder som aller helst vil dra tilbake til gården og hjemmet sitt, men det er foreløpig ikke trygt nok.

Eight year old Masooda and her family were displaced from their village in Almar district of Faryab province. Now they found shelter in a small room on the outskirts of Maimana, facing a harsh winter. Photo: NRC/Jim Huylebroek
Les billedteksten Foto: Jim Huylebroek /Flyktninghjelpen

Åtte år gamle Masooda og familien hennes måtte flykte fra landsbyen i Almar-distriktet i Faryab.

De fant husly i et lite rom i utkanten av Maimana og går nå en kald vinter i møte.

– Når vi har fått oversikt situasjonen, kommer vi til å koordinere arbeidet vårt med de andre humanitære aktørene som arbeider i området for å sikre at de internt fordrevne får dekket de grunnleggende behovene sine, sier Babur.

Adila (8) warming herself in the kitchen on chilly afternoon in Maimana city. Six months ago the school she used to go to in his home village in Almar district closed due to insecurity. Four days ago his family had to flee their home due to heavy fighting in the area. Now they are stuck on the outskirts of the provincial capital of Maimana without work, money or protection from the winter cold. After having assessed their situation, NRC will start providing assistance in coming days. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Adila (8) varmer seg foran ovnen på kjøkkenet en kald ettermiddag i Maimana by.

For seks måneder siden ble skolen hun gikk på stengt på grunn av sikkerhetssituasjonen. For fem dager siden flyktet hun og familien fra hjemmet sitt i Almar-distriktet på grunn av kampene i området. Nå befinner de seg i utkanten av Maimana, og har hverken arbeid, penger eller beskyttelse mot vinterkulda.

From left to right: Hawa (5), Setara (7) and Khatima, Muhammad Asef’s nephews are standing outside their room donated by their relatives in Maimana city. Four days ago their family had to flee their home in Qaratana, Almar after a nearby village fell to the Taliban. The family fled before the fighting could start in their village. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten Foto: Enayatullah Azad/ Flyktninghjelpen

Fra venstre til høyre: Hawa (5), Setara (7) and Khatima står utenfor rommet som de får låne av slektninger i Maimana.

For fem dager siden måtte familien deres flykte fra hjemmet deres i landsbyen Qaratana i Almar, etter at en landsby i nærheten ble angrepet av Taliban. Familien flyktet før kampene startet i landsbyen deres.

Emergency team leader for Norwegian Refugee Council Muhammad Babur meets with an internally displaced family in Maimana city, Faryab, Afghanistan. 

Muhammad Asef is from Qaratana village in Almar, but the family fled to Maimana city after a nearby Qara Ghawili village was captured by Taliban on January 2nd. 
Up to 1,800 families are estimated to have been displaced from Qara Ghawili village since January first, as armed opposition forces advanced further through Faryab Province.
Muhammad Asef with his kids fled Qaratana village in Almar District around ten days ago when the local commanders were fighting each others. Babu Jan, 65, Muhammad Asef’s mother and five other family women left their village when armed opposition captured a nearby village. 
Conflict displacement has increased almost exponentially over the past five years; estimates indicate nearly 600,000 persons were internally displaced due to conflict over 2016 in Afghanistan. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpens Muhammad Babur (i midten) møter en familie som nylig måte flykte fra sin hjemlandsby til Maimana by.

Muhammad Asef (venstre) kommer fra landsbyen Qatara. Familien flyktet til Maimana etter at en landsby i nærheten av deres, Qara Ghawili, ble angrepet av Taliban 2. januar 2017.

For omkring ti dager siden flyktet Asef sammen med barna sine. Asef’s mor, Babu Jan (65) flyktet fra landsbyen sammen med fem andre kvinner fra familien.

I løpet av de siste fem årene har det vært en sterk økning i antall mennesker som har blitt drevet på flukt av konflikt i Afghanistan. I 2016 ble nesten 600.000 mennesker drevet på flukt inne i landet.

Children play in the streets of Takhali Khana, an area of Maimana mainly inhabited by Internally Displaced Persons. Photo: NRC/Jim Huylebroek
Les billedteksten Barn leker i gatene i området Takhali Khana i Maimana. Her bor det først og fremst internt fordrevne afghanere. Foto: Jim Huylebroek/Flyktninghjelpen
Fakta
  • I løpet av de siste fem årene har tallet på internt fordrevne fra konflikt økt kraftig i Afghanistan. I 2016 ble nesten 600.000 mennesker drevet på flukt inne i landet. I 2015 ble rundt 400.000 mennesker internt fordrevet, mens i 2013 var tallet på rundt 200.000.
  • I september 2016 ba humanitære organisasjoner om økt finansiering til Afghanistan på grunn av den uventede økningen i antall internt fordrevne, som følge av konflikt og spontan retur av afghanske flyktninger fra Pakistan.
  • I 2016 ga Flyktninghjelpen nødhjelp til over 80.000 internt fordrevne afghanere i noen av Afghanistans mest utilgjengelige områder innen to uker etter at de var blitt drevet på flukt.
  • Gjennom sine utvidede programmer utover nødhjelpsresponsen, ga Flyktninghjelpen i 2016 hjelp til 300.000 mennesker på flukt i Afghanistan med blant annet rettshjelp, husly og utdanning. Flyktninghjelpen har ti kontorer i Afghanistan, inkludert ett i Faryab.