Les billedteksten I leiren BenZvi, som ligger i hovedstaden Bangui, bor det 2000 mennesker. På grunn av manglende økonomisk støtte får ikke alle barna gå på skolen. Bilde er tatt 7.november, 2016. Foto: Flyktninghjelpen/Edouard Dropsy

Støtten til Den sentralafrikanske republikk uteblir

Flyktninghjelpen|Publisert 16. mai 2017
Bangui: Seks måneder etter en storstilt giverlandskonferanse for Den sentralafrikanske republikk har innbyggerne i landet fremdeles sett lite til støtten som ble lovet.

17 November 2016 møttes politiske ledere i Brussel og lovte 2,2 milliarder dollar i støtte til Den sentralafrikanske republikk hvor nesten én av to personer er avhengig av nødhjelp.  Seks måneder senere har kun en liten andel blitt utbetalt. I tillegg er det fremdeles stor mangel på støtte til det humanitære arbeidet. Foreløpig har giverland kun bidratt med 16% av pengene som trengs for å møte de akutte humanitære behovene i år, advarer Flyktninghjelpen og Action contre la faim (ACF).   

 – Dette viser dessverre den kroniske underfinansieringen av det humanitære arbeidet i Den sentralafrikanske republikk, sier landdirektør for Action contre la faim (ACF), Arnaud Levernes.

Fire år etter krisen som startet i 2013, er 20% av befolkningen i Den sentralafrikanske republikk på flukt, enten innad i landet eller i nabolandene. Halvparten av befolkningen er uten trygg tilgang på tilstrekkelig mat, og en stor andel av basistjenestene, slik som helse, utdanning, vann- og sanitærfasiliteter må leveres av internasjonale hjelpeorganisasjoner. Problemer knyttet til landrettigheter gjør det vanskelig for mange av de fordrevne å vende hjem. 

Siden september 2016 har volden og konfliktene forverret seg. Neste daglige kamper mellom væpnede grupper rammer nå også områder som tidligere har vært relativt stabile. Ytterliggere 100,000 mennesker har blitt drevet på flukt innad i landet i løpet av det siste halvåret.

 – Den nye bølgen av vold rammer også hjelpearbeidere og gjør at vi enkelte ganger hindres i å nå frem til noen av dem med aller størst behov for nødhjelp, sier Maureen Magee, landdirektør for Flyktninghjelpen i Den sentralafrikanske republikk.

Trusler mot hjelpearbeidere, ran og plyndring har ved flere tilfeller ført til at hjelpeorganisasjoner har måttet innstille arbeidet midlertidig.   

 – Om vi ikke ønsker at fortidens kriser skal gjenta seg, må det internasjonale samfunnet styrke sin innsats for å møte befolkningens behov for humanitær støtte, gjenoppbygging og utvikling, sier Levernes.     

Fakta
  • Det trengs 400 millioner dollar for å møte de aller mest akutte humanitære behovene i Den sentralafrikanske republikk i år. Så langt har giverland bidratt med kun 65 millioner dollar (16%).

  • 426.000 er på flukt innad i landet.

  • 464.000 har flyktet til et av nabolandene.

  • I 2016 ble det registrert 137 sikkerhetshendelser som rammet hjelpearbeidere direkte.
Pressekontakt
  • Flyktninghjelpens media hotline: + 47 90562329
  • Maureen Magee, Landdirektør, maureen.magee@nrc.no, + 236 75366789