Les billedteksten Barn i landsbyen Al Muntar Bedouins på Vestbredden risikerer å miste skolen hvis de israelske domstolene bestemmer seg for å rive den. Foto: Lys Arango/AAH

Palestinske skoler truet igjen

Publisert 15. nov 2017
To nye palestinske skoler, finansiert av europeiske myndigheter, på den okkuperte Vestbredden trues med å ødelegges og beslaglegges. En israelsk domstol har allerede beordret elever til å slutte å dra på den ene skolen.

Skolene i Wadi as Seeq og Al Muntar ble bygget i løpet av det siste året med finansiering fra europeiske donorer. Denne støtten gis som humanitær nødhjelp til palestinske beduiner som sliter med å få tilgang til grunnleggende tjenester. Skolene er for fordrevne barn og unge, og flyktningsamfunn som har opplevd ødeleggelser av deres eiendommer i mange år.

Israelske domstoler har satt i gang sak mot skolene, og dommen kan resultere i ødeleggelse og beslag. Høringene er planlagt for 20. november og 10. desember. Flyktninghjelpens rettshjelpsprogram bistår i å representere de berørte samfunnene i retten.

– Nok en gang kan palestinske barn oppleve traumet med å komme til skolen og oppdage at den ikke lenger eksisterer, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Palestina, Kate O'Rourke.

– Nok en gang må vi stille spørsmålet: Hvorfor blir barn nektet sin grunnleggende rett til utdanning? Dette angrepet på skoler er en del av en omfattende aksjon hvor palestinske samfunn på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem blir tvunget ut for å skape plass til ulovlig bosetting.

Rektor ved Al Muntar skole, Wisam Merei, konstaterer: – Hvis skolen blir revet, kommer de fleste av barna til å droppe ut av skolen.

– De har ikke noe annet sted å lære i vårt samfunn. Denne skolen tilbyr barna våre utdanning uten at de må forlate området vårt og ta farlige veier i nærheten av bosettinger for å komme seg til skolen, sier samfunnsrepresentant og far, Abu Hassan, som deler samme bekymring som rektor Merei.  

De donorfinansierte skolene Al Muntar og Wadi as-Seeq har til sammen 100 elever. Al Muntar skole forventer å ta inn et større antall elever i februar 2018 og fungerer som en avgjørende, grunnleggende tjeneste for et samfunn med svært dårlig tilgang til andre grunnskoler i nærheten. Samfunnene har vanskelig for å få tilgang til skole, da området ligger i nærheten av bosetningene, i tillegg til manglende infrastruktur.

Wadi as Seeq skole har mottatt 11 ordre om å stoppe byggingen de siste ni årene. To strukturer ble revet i 2012 og 2014, og alle flyttbare latriner som var levert av en lokal hjelpeorganisasjon i 2011 ble konfiskert av Israels siviladministrasjon (ICA). ICA forsøker nå å ta skolen fra samfunnet.

– Vi oppfordrer myndigheter og givere som finansierer palestinske barns utdannelse til å øke deres diplomatiske press for å hindre rivning og beslagleggelse av skoler. Dette er i strid med folkeretten, og alle barns grunnleggende rett til utdanning, sier O'Rourke. – Ødeleggelse av utdanningsbygg er ikke bare et brudd på folkeretten, det undergraver også det internasjonale samfunnets innsats for å sikre trygge læresteder for barn og bistanden til den okkuperte palestinske befolkningen.

Tidligere i år ødela og skadet israelske myndigheter tre andre skoler på Vestbredden. Disse skolene var også finansiert av internasjonal bistand og ødeleggelsene skjedde like før skolestart for elevene etter sommerferien.

Mer enn 60 skoler på Vestbredden er i ferd med å bli utsatt for rivning og skolebarn over hele Vestbredden opplever angrep på deres rett til utdanning. Bare i første halvdel av 2017 ble 93 hendelser som påvirket 13.906 elevers rett til utdanning dokumentert på Vestbredden. Dette inkluderer hendelser hvor tåregass og sjokkgranater ble kastet på elever på vei til eller fra skolen, arrestasjon av barn fra deres klasserom og trakassering ved kontrollposter.

 

Til redaksjonen

Flyktninghjelpen har talspersoner tilgjengelig for intervju i Palestina og kan legge til rette for besøk til de rammede områdene.

Bilder av de rammede skolene kan lastes ned til fri bruk her. 

Pressekontakt

Karl Schembri, regional medierådgiver: +962 790 22 0159, karl.schembri@nrc.no 

Flyktninghjelpens medietelefon: +47 905 62 329, info@nrc.no