Nigerian-born Danladi Mamza teaches vegetable farming to communities on the run from Boko Haram.

Danladi is someone you instantly want on your team. He’s bursting with energy, enthusiastic and gives the impression he can do just about anything he sets his mind to. As a food security officer with the Norwegian Refugee Council in Nigeria, Danladi’s business is food. But that doesn’t always mean feeding people. 

His most recent project has been teaching displaced communities in Nigeria’s war-torn northeast how to grow vegetables. Danladi organises a handful of people form a collective, and teaches them to farm in a communal garden. He provides them with the seeds to grow spinach, carrots and Amaratus, a local vegetable found in West Africa. 

Mini-farm collectives
“Most of the people I work with were farmers before they fled their homes,” says Danladi. “But traditional farming. I teach them modern methods, using fertiliser and quick growing seeds. It’s been incredible to watch these mini-farms grow. 

Now the local market sellers come to our farmers to buy their produce. Not only are they self-sufficient, but they are successful business people.”

Danladi has come a long way. In 2009, he and his siblings were forced to flee themselves, from their hometown of Maiduguri to Adamawa State. The armed group Boko Harm had overtaken Maiduguri and its residents fled. They looted and pillaged, burned down houses and killed civilians. 

Danladi has since gone back, and feels a connection to the displaced communities he now helps. “I have gone through something similar to them,” he recalls. “I can relate.”
A region in crisis

Conflict has engulfed Nigeria’s northeast region for the past eight years. Over 1.8 million people have been internally displaced, and another 220,000 have fled across the border to neighbouring Cameroon, Chad and Niger. 

In addition to the conflict, the region has been on the verge of famine this year. Some 5.2 million people are food insecure, and almost half a million children are severely malnourished. Work like Danladi’s is crucial to help reverse the food crisis.

Despite the humanitarian situation, Danladi is optimistic about the future of the region where he was born and bred; “Our people are resilient. They will come back from this even stronger.”

Date: 5 October 2017
Credit: Norwegian Refugee Council / Michelle Delaney
Les billedteksten Flyktninghjelpens matsikkerhetsekspert Danladi Mamza inspiserer en grønnsaksåker i Maiduguri i Nigeria. Han leder et prosjekt for bønder på flukt fra Boko Haram. Foto: Michelle Delaney/Flyktninghjelpen

Bondelæreren

Michelle Delaney|Publisert 09. okt 2017
Nigerianske Danladi Mamza lærer mennesker på flukt fra Boko Haram å dyrke grønnsaker.

Danladi Mamza er typen du får lyst til å jobbe med. Han bobler over av energi og entusiasme og gir inntrykk av at han kan gjennomføre alt han setter seg fore. Han er Flyktninghjelpens matsikkerhetsekspert i Nigeria, men det betyr ikke nødvendigvis at han deler ut mat.

Krigen mellom nigerianske styrker og den væpnede gruppen Boko Haram har vart i åtte år og tatt over 20.000 liv, ifølge FN. I tillegg til soldater og siviles liv går også jordbruket tapt i krigen. Den utbredte volden nordøst i landet har så og si lagt alle gårder øde, og bøndene har flyktet i hopetall. De mister dermed det viktigste de har for å overleve, nemlig jord.

Minijordbruk

Mamza organiserer et jordbrukskollektiv hvor han lærer en håndfull mennesker hvordan man kan dyrke jorda i en felles hage. Han gir dem frø til å dyrke spinat, gulrøtter og amaratus, en lokal grønnsak som vokser i Vest-Afrika.

– De fleste jeg jobber med, var bønder før de flyktet fra hjemmene sine, men har spesialisert seg på tradisjonelt jordbruk, forteller han. – Jeg lærer dem moderne teknikker og bruker gjødsel og frø som vokser raskt. Det er utrolig å se hvordan disse minigårdene vokser.

De lokale kjøpmennene kommer til disse gårdene for å kjøpe varene de skal selge videre. Ikke bare er bøndene selvforsynte, de tjener også penger.

Tretti år gamle Hajja er en av deltakerne på Mamzas kurs. Hun forklarer hvordan prosjektet bidrar til at de som har flyktet kommer i kontakt med lokalsamfunnet.

– Vi har et godt forhold til lokalsamfunnet, sier hun. – Vi er glade for å leve side om side uten problemer.

De fleste jeg jobber med, var bønder før de flyktet fra hjemmene sine, men har spesialisert seg på tradisjonelt jordbruk. Jeg lærer dem moderne teknikker og bruker gjødsel og frø som vokser raskt. Det er utrolig å se hvordan disse minigårdene vokser.
Danladi Mamza, Matsikkerhetsekspert i Flyktninghjelpen

Måtte flykte

Mamza har selv måttet flykte. I 2009 ble han og søsknene hans tvunget på flukt fra hjembyen Maiduguri til delstaten Adamawa. Boko Haram hadde tatt over Maiduguri. De plyndret og brente ned husene, drepte sivile og drev innbyggerne på flukt.

Siden den gang har Mamza vært tilbake i hjembyen, og han føler uten tvil en sterk tilknytning til dem han nå hjelper gjennom arbeidet sitt.

– Jeg har vært igjennom noe liknende og kan kjenne meg igjen i deres situasjon, sier han.

Hajja is a farmer from Maiduguri City that NRC is supporting. She grows and sells cabbage, lettuce peppers and onions. Hajja lives alongside displaced families who’ve fled Boko Haram attacks in New Bama town. 

“There’s a good relationship between our two communities,” Hajja says. “We happily stay together without any issue.” 

Danladi  (there are photos of him later on in this album) is an NRC food security officer in Nigeria. “I teach farmers like Hajja new modern methods, using fertiliser and quick growing seeds. It has been incredible to watch these mini-farms grow. Now the local market sellers come to our farmers to buy their produce. They’ve become successful business people.”

The Norwegian Refugee Council has supported over 500 farms in Maiduguri City alone, the capital of Borno State – the epicentre of the conflict in Nigeria’s northeast.

The region is suffering a triple crisis – hunger, cholera and conflict. While Nigeria has managed to avert famine for now, 5.2 million people still do not have enough to eat. Close to half a million children are suffering from severe acute malnutrition.

Date: 6 October 2017
Credit: Norwegian Refugee Council / Mohamed Bukar
Les billedteksten Hajja og hennes åtte måneder gamle datter Fatmata. Hajja er bonde fra Maiduguri og deltar på Flyktninghjelpens jordbruksprosjekt. Foto: Mohamed Bukar/Flyktninghjelpen

En region i krise

Konflikten har preget det nordøstlige Nigeria i åtte år. Over 1,8 millioner mennesker har blitt internt fordrevne, og ytterligere 220.000 har flyktet til nabolandene Kamerun, Tsjad og Niger.

I tillegg til konflikten har regionen vært på randen av hungersnød det siste året. Rundt 5,2 millioner mennesker har ikke sikker tilgang til mat, og nesten en halv million barn er alvorlig underernærte. Arbeidet Mamza gjør er et viktig bidrag til arbeidet for å snu krisen.

Til tross for den humanitære situasjonen er Mamza optimistisk til fremtiden i regionen han ble født og har vokst opp i.

– Vi er hardføre folk, og vi vil komme ennå sterkere fra dette, sier han.