Les billedteksten INDIA: Over 1.200 mennesker mistet livet da en storflom rammet deler av Sør-Asia i august i år. Innbyggere i storbyen Mumbai får lite hjelp til å bygge opp livene sine etter at mange mistet hjemmene i flommen. Foto: AFP/ Punit Paranjpe/NTB Scanpix

Katastrofer vil tvinge 14 millioner mennesker på flukt hvert år

Ingvild Vetrhus|Publisert 20. okt 2017
Handler vi ikke nå, vil 14 millioner mennesker bli tvunget på flukt fra oversvømmelser, jordskjelv og orkaner hvert år, advarer en ny rapport om klimaendringer og fordrivelse.

 Vi lever i en verden hvor antallet internt fordrevne, flyktninger og migranter er rekordhøye, sier Alexandra Bilak, direktør i Flyktninghjelpens forskningssenter International Displacement Monitoring Centre (IDMC) i Genève.

Tørke på Afrikas horn, voldsomme stormer og flom tvang over 24 millioner mennesker på flukt i sitt eget land i 2016. En fersk rapport fra forskningssenteret beregner nå for første gang hvor mange mennesker som sannsynligvis vil miste hjemmene sine som følge av naturkatastrofer de neste tiårene.

Befolkningsvekst kombinert med økt flom vil forårsake store interne fordrivelser. Rapporten anslår at nesten 14 millioner mennesker verden over står i fare for å bli tvunget på flukt fra ekstrem-vær hvert år.

Men vi kan redusere dette antallet drastisk, mener rapporten.

Om rapporten
 • Resultatene av forskningen i rapporten Global Displacement Risk Model er basert på antall mennesker som har mistet hjemmene sine som følge av katastrofer som flom og sykloner i senere år.
 • Tallene inkluderer ikke mennesker som flykter fra tørke og økt havnivå.
 • Flere mennesker vil sannsynligvis bli fordrevet av katastrofer i land med stor befolkning.
 • Dårlig byplanlegging, fattigdom og sosiale ulikheter spiller også en betydelig rolle.
 • Forskningen beregner risikoen for intern fordrivelse, men en katastrofe av stort omfang kan drive mennesker på flukt over landegrenser. 

Hvem står i fare?

Åtte av de ti landene hvor befolkningen er mest utsatt for katastrofer ligger i Sør- og Sørøst-Asia.

I år tok en enkelt storflom livene til over 1.200 mennesker i Sør-Asia. Millioner flyktet fra hjemmene sine i India, Nepal og Bangladesh. Her vil flom sannsynligvis sende millioner av mennesker på flukt flere tiår fremover.

Fattige mennesker som bor i utviklingsland med høye befolkningstall er spesielt utsatt for klimaendringene.

Hvorfor er de i faresonen?

Mange land i Asia har tett befolkede byer, hvor fattige familier bor i nærheten av flomutsatte elver og i kystområder utsatt for sykloner.

India, som ofte rammes av store flommer, er særlig utsatt. Her blir allerede over 2,3 millioner mennesker drevet på flukt fra katastrofer og klima endringer hvert år.

Andre land med store folketall som Russland og USA risikerer også at større deler av befolkningen må flykte som følge av klimaendringene. Men det er de små øystatene i Karibia som opplever de verste effektene av klimaendringene. Skjør infrastruktur og manglende kapasitet til å håndtere naturkatastrofer gjør øyene ekstra utsatt for store ødeleggelser og tap av liv. Samtidig har øyene en geografisk beliggenhet hvor tropiske sykloner ofte herjer.

Naturkatastrofer vil ramme oss hardere i fremtiden, fastslår rapporten.

De ti landene med høyest risiko
 1. India
 2. Kina
 3. Bangladesh
 4. Vietnam
 5. Filippinene
 6. Myanmar
 7. Pakistan
 8. Indonesia
 9. Russland
 10. USA

Hvordan kan vi hindre at flere mennesker må flykte?

Dårlig kvalitet på infrastruktur i områder utsatt for ekstrem-vær gjør at mange mennesker mister hjemmene sine under stormer og oversvømmelser. Bedre byplanlegging kan forhindre dette.

– Det økende antallet mennesker som er fordrevet av katastrofer kan reduseres ved å bygge trygge og billige boliger, sier Bilak.

Hun håper at rapporten vil føre til bedre tiltak som sikrer kvaliteten på bygninger i områder utsatt for jordskjelv, stormer og flom.

Myndigheter verden over må også jobbe for å styrke matsikkerheten og levebrødene til egen befolkning. Slik kan mennesker bedre klare seg gjennom eller tilpasse seg klimaendringene.

Enkel og kostnadsvennlig teknologi kan forutse kraftig regnvær og sterk vind. Dette kan også bidra til å forhindre tap av liv og redusere skade på infrastruktur.

Vår nye forskning er et stort skritt i riktig retning.
Alexandra Bilak, direktør i Flyktninghjelpens forskningssenter i Genève

Et skritt i riktig retning

Samtidig som antallet internt fordrevne i verden øker, minsker ressursene.    

Investeres det i ressurser som kan forbedre situasjonen til mennesker utsatt for naturkatastrofer nå, kan omfanget av fremtidige fordrivelser reduseres dramatisk. Dette kan bare skje hvis verdens land prioriterer forebyggende tiltak både på nasjonalt og lokalt nivå, forklarer Bilak.

 Vår nye forskning er et stort skritt i riktig retning, sier hun.

Les mer om klima og flukt her.