Les billedteksten Monguno i delstaten Borno i det nordøstlige Nigeria sett fra luften. Foto: Michelle Delaney/Flyktninghjelpen

Tør ikke reise hjem

Michelle Delaney|Publisert 11. okt 2017
Ya Hawa flyktet fra Boko Haram. Hun og andre nigerianere på flukt i det krigsrammede nordøstlige Nigeria er for redde til å vende hjem.

Ya Hawa sitter i skyggen av teltet sitt, beskyttet mot den 40 grader varme sola utenfor. Hun har bodd i landsbyen Monguno i det nordøstlige Nigeria siden Boko Haram angrep hjemlandsbyen i 2015.

– De satte alle husene i brann, og de drepte slektningene mine, forteller hun. Samme dag tok hun med de seks barna sine og flyktet.

Åtte år med væpnet konflikt nordøst i Nigeria har gjort 1,8 millioner mennesker hjemløse. Regionen er rammet av tre kriser på samme tid – sult, kolera og konflikt. Det er foreløpig ikke erklært hungersnød i landet, men 5,2 millioner mennesker har ikke nok å spise. Tilnærmet en halv million barn lider av alvorlig underernæring.

Ya Hawa (middle) sits with her husband and son in the shade of her tent, shielded from the midday sun. She has been living in Monguno village in northeast Nigeria since Boko Haram attacked her village in 2015.

She fled her home town with her six children. “They set all the houses ablaze. They killed members of my family,” she remembers.

“I’ve been living in this camp for two years,” she says. “I want to go back home as soon as I can but only when Boko Haram are gone. Then I’ll feel safe. Here in the camp there is an informal teaching centre where my children can go to school.”

Today, she shares her tent with her husband and children. It’s small in comparison to what they had before the war. But it feels safe.

She recalls the life she had before the conflict broke out; “I come from a big farming family. We reared animals. Our village had 3,000 cows. But Boko Haram stole them all. What have we now?”

Eight years of armed conflict has left some 1.8 million people in Nigeria’s northeast. The region is suffering a triple crisis – hunger, cholera and conflict. While the country has managed to avert famine for now, 5.2 million people still do not have enough to eat. Close to half a million children are suffering from severe acute malnutrition.

The Norwegian Refugee Council is working in Monguno town where Ya Hawa now lives. We are providing shelter, water and sanitation to families in need.

In a new report launched by NRC called ‘Too Scared to Return ’, we found that 86 per cent of displaced people are not ready to go home. Insecurity is the main reason people want to stay put. 

Date: 4 October 2017
Credit: Norwegian Refugee Council / Michelle Delaney
Les billedteksten Ya Hawa (midten) sitter sammen med ektemannen og sønnen i skyggen av teltet sitt. De flyktet for to år siden og vil ikke reise hjem. Foto: Michelle Delaney/Flyktninghjelpen

Bor midlertidig i leir

I to år har Ya Hawa bodd i leiren for mennesker på flukt.

– Jeg vil reise hjem så snart jeg kan, men ikke før Boko Haram er borte, sier hun. – Først da vil jeg føle meg trygg.

Flyktninghjelpen lanserte nylig rapporten Not ready to return som viser at 86 prosent av mennesker på flukt nordøst i Nigeria ikke er klare til å vende hjem. De oppgir usikkerhet som hovedårsaken.

I dag deler Ya Hawa telt med ektemannen og barna. Det er trangt om plassen sammenlignet med der de bodde før de flyktet. Men det føles trygt.

Hun husker livet før konflikten brøt ut.

– Jeg kommer fra en stor bondefamilie, vi drev med dyreoppdrett. Landsbyen hadde 3.000 kyr, men Boko Haram stjal alle sammen. Hva har vi igjen nå?

Flyktninghjelpen jobber i Monguno, landsbyen hvor Ya Hawa bor nå. Vi sørger for husly, vann og sanitærtjenester til mennesker på flukt.

Jeg vil reise hjem så snart jeg kan, men ikke før Boko Haram er borte. Først da vil jeg føle meg trygg.
Ya Hawa