Les billedteksten VIDEO: Flyktninghjelpen.

Lykke og Alva tenker høyt om skolebarn i krig

Roald Høvring|Publisert 17. aug 2018
«At de må gjøre lekser på gata, mens vi kan sitte her og lære og ha det gøy... At det er krig i det hele tatt er jo veldig dumt... Det er ikke barnas skyld...»

Dette er er noen av tankene tiåringene Lykke og Alva gjør seg uka før skolestart.

Denne høsten begynner over 600.000 norske grunnskolebarn på skolen. Samtidig nektes 63 millioner barn og ungdom fra krigsherjede land skolegang.

Les billedteksten SYRIA: De 725 elevene ved jenteskolen Harasta i Øst-Ghouta er blant de 63 millioner barna fra land herjet av krig og konflikt som trenger hjelp til å skaffe seg utdanning. Barna i Harasta er nå tilbake på skolebenken etter at beleiringen tok slutt og kamphandlingene avtok. Deler av skolen er fullstendig ødelagt av krigshandlinger, nå ønsker Flyktnighjelpen å gjenoppbygge skolen, som før krigen hadde 725 elever. Foto: Photo: Karl Schembri/NRC

 

Det er viktig å minne om at det finnes 63 millioner barn verden over som ikke skal begynne på skolen denne høsten, fordi de er på flukt, fordi skolen deres er bombet eller de må arbeide for å forsørge familien.

Et av FNs tusenårsmål fra 2000 var å sikre alle barn grunnskoleutdanning. Mye er oppnådd. Antallet barn uten utdanning er halvert, og i dag går ni av ti barn på skolen. Den positive trenden er imidlertid stoppet opp, og vi ser at et økende antall barn i og fra land rammet av krig og konflikt nektes skolegang.

Ferske tall fra UNESCO viser at 63 millioner barn og unge mellom 6 og 17 år fra land rammet av krig og konflikt nektes utdanning. Samtidig brukes det stadig mindre penger for å få disse barna tilbake på skolebenken. Den humanitære innsatsen som er øremerket utdanning i konfliktområder er redusert de siste årene, og utgjør nå under to prosent av verdens samlede humanitære budsjett.

Syria

Syria er ett av landene som er hardest rammet av angrep på skolegang. Mellom 2011 og 2015 fant over halvparten av alle angrep på skoler i verden sted i Syria. Konflikten har ført til at over halvparten av alle skoler i Syria er delvis ødelagt og én av ti skoler er fullstendig ødelagt av krigshandlinger, og over to millioner barn er i dag uten skoletilbud.

Les saken om de syriske skolebarna som trosset krigen.

Les billedteksten 1 AV 2 SKOLER ER ØDELAGT: Krigen har ført til at over halvparten av alle skoler i Syria er delvis ødelagt og én av ti skoler er fullstendig ødelagt av krigshandlinger, og over to millioner barn er i dag uten skoletilbud. Foto: Karl Schembri/Flyktninghjelpen

I tillegg blir mange skoler tatt i bruk som flyktningmottak. Hvert tredje flyktningmottak er i dag en tidligere skole i Syria. En fersk undersøkelse blant barn i 171 leirer for internt fordrevne viser at kun én av tre går på skole. Før konflikten brøt ut, gikk 97 prosent av syriske barn på barneskolen og 67 prosent på ungdomsskolen.

Tapt generasjon

Om vi snur ryggen til disse barna kan konsekvensene bli katastrofale. Flere barn risikerer å bli rekruttert som barnesoldater, bli utsatt for seksuell vold, ende opp som barnearbeidere eller barnebruder. Ikke minst frarøver vi barna håpet om en bedre fremtid.

Vi ikke har råd til å fortsette å forsømme denne generasjonen og samtidig forvente at den skal bidra til å gjenoppbygge sine krigsherjede land, sikre økonomisk og sosial trygghet og skape stabile og fredelige samfunn. Og, jo lenger barna er ute av skolen, jo mer sannsynlig er det at de aldri kommer tilbake på skolebenken.

Les saken om ungdom som setter utdanning først.

Kilder