Les billedteksten Foto: Adrienne Surprenant/Flyktninghjelpen

FNs migrasjonsplattform bringer håp til mennesker på flukt fra klimaendringer

Flyktninghjelpen|Publisert 10. des 2018
Mandag godkjennes FNs migrasjonsplattform i Marrakech. – Plattformen anerkjenner den økende farene for fordrivelser som følge av katastrofer og klimaendringer, og gir håp til mennesker som rammes av dette, sier Nina Birkeland, Flyktninghjelpens seniorrådgiver for klima og flukt.

– Dette er det første omfattende FN-dokumentet hvor verdenssamfunnet forplikter seg til å sette fokus på naturkatastrofer og klimaendringer som årsaker til at mennesker flykter over landegrenser, legger Birkeland til.

Men plattformen vil bare leve opp til sitt potensiale dersom statene innfører konkrete tiltak.

– Vi oppfordrer land til å hjelpe mennesker som risikerer å bli fordrevet, slik at de kan bli der de bor. I tillegg trengs det økt støtte til arbeidet for å hjelpe mennesker til å komme seg på fote igjen etter de har blitt rammet av naturkatastrofer, samt til å bedre beskyttelsen for mennesker som er drevet på flukt på grunn av katastrofer, sier Birkeland.

– For eksempel kan stater styrke lovlige migrasjonsveier gjennom for eksempel humanitære visum, midlertidig beskyttelse og relokalisering, legger hun til.

Plattformen er et resultat av to år med samtaler mellom FN, medlemsstatene og sivilsamfunnet. Flyktninghjelpen ønsker avtalen velkommen.

– Når mennesker krysser landegrenser, er ikke internasjonalt samarbeid bare ønsket, det er nødvendig, sier Birkeland.

Les mer: Hva er FNs migrasjonsplattform?