Les billedteksten Korrupsjon kan være en av årsakene til at mennesker sulter. Trebarnsmoren Marsa Nyalaih sliter med å finne mat til de tre barna sine. Hun kommer fra Sør-Sudan der matmangelen fører til at folk i ren desperasjon spiser blader fra trærne. Bilde: Albert Gonzales Farran/Flyktninghjelpen

Korrupsjon kan i verste fall ta liv

Kristine Grønhaug|Publisert 07. des 2018|Endret 06. des 2018
Korrupsjon i bistanden er spesiell fordi den går ut over de mest sårbare av oss.–De som må betale den høyeste prisen er de som er desperate etter hjelp, sier spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro i Transparency International. Sammen med blant andre Flyktninghjelpen, har hun utviklet en verktøykasse mot korrupsjon.

Hun tror det ligger i menneskets natur at man alltid vil forsøke å kutte hjørner og tøye regelverk.

–Det finnes en modell som forklarer de ulike faktorene som får folk til å utøve bedrageri, det såkalte «bedrageritriangelet». Det er en trekant som viser disse tre faktorene: Mulighet, rettferdiggjøring eller rasjonalisering og press, sier spesialrådgiver i Transparency International, Gro Skaaren-Fystro.
 

Les billedteksten Spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro i Transparency International roser Flyktninghjelpen for anti-korrupsjonsarbeidet. Bilde: Kristine Grønhaug/Flyktninghjelpen

 
En person kan være utsatt for press. Enten fordi man selv har høye prestasjoner og derfor kutter hjørner, eller fordi sjefene presser på, og så er man litt «kreativ». Hvis det er noen mulighet for å få til ting uten å bli oppdaget, har man en tendens til å gjøre det. Holdningene våre er ofte ikke sterkere enn det. Så rettferdiggjør vi våre handlinger: Vi synes kanskje vi har litt dårlig lønn og at vi fortjener noen ekstra gaver. Og så videre.

–Jeg tror mye av svaret ligger her, sier hun.

Verktøy mot korrupsjon

Da Transparency International og Det internasjonale Røde Kors fikk penger av Utenriksdepartementet for å lage treningsmateriell for antikorrupsjon, var Flyktninghjelpens Berit Faye-Petersen, som har ansvaret for antikorrupsjonsarbeidet i organisasjonen, med i en ekspertgruppe.

Les intervjuet med Faye-Petersen her.

Et resultat av samarbeidet var at det i 2015 kom et E-læringsprogram, som varer i 3,5 timer og er gratis for alle. Kurset er scenariobasert, og det er nyttig fordi man også får utfordret seg selv i ulike situasjoner.

Jeg har inntrykk av at dere er veldig fremover lent rundt temaet – at dere bruker mye ressurser på det og gjør veldig mye bra.
Gro Skaaren-Fystro

14.200 personer har til nå registrert seg på kurset og nesten halvparten har gjennomført. Basert på dette, er det også laget et eget kursopplegg som ledes av en instruktør, der man møtes i grupper. Dette er spesielt nyttig i de områdene ute i felt der det er dårlig eller ingen internettdekning.

E-læringsprogrammet er oversatt til flere språk. Flyktninghjelpen ivret for at det også måtte oversettes til arabisk. I ettertid har det vist seg at det er flest arabisktalende som har tatt kurset.

I tillegg er det utviklet en app, med informasjon rundt risiko for korrupsjon og råd om hva man kan gjøre. Denne er også nyttig for bistandsarbeidere og andre som jobber i felt (appen ligger i Appstore).

Umulig å finne eksakte tall

I mange land er korrupsjon så alvorlig at det er det største hinderet for økonomisk og sosial utvikling. Det er med på å skape økt ulikhet og fattigdom. Det undergraver demokratiske institusjoner og det bidrar til statlig ustabilitet.

De som må betale den høyeste prisen er de som er desperate etter hjelp.
Gro Skaaren-Fystro

Ifølge FNs generalsekretær Antonio Guterres, utgjør all korrupsjon i verden en sum som tilsvarer fem prosent av hele verdens bruttonasjonalprodukt – rundt 21,58 billioner kroner. Det er omtrent det samme som to og et halvt oljefond.

–Guterres sa dette på The World Economic Forum, med henvisning til Verdensbanken. Vi i Transparency International har ikke kommet med noe tall på dette, for vi har ingen fornuftig måte å regne det ut på. Ikke desto mindre synes vi det er bra at noen våger seg utpå, for det setter temaet på dagsordenen, mener Skaaren-Fystro.

Hva så med bistandsverdenen – hvor mye forsvinner der? Ingen vet sikkert. Men i 2012 sa daværende generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, at 30 prosent av bistandsarbeidet gikk tapt i korrupsjon. Ifølge Global Humanitarian Assistance report for 2017, var den totale humanitære bistanden på 27,3 milliarder USD. 30 prosent av det er 8,19 milliarder USD, som er omtrent 73,87 milliarder kroner.  

Roser Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen arbeider i 30 land og har rundt 14,000 ansatte. I antikorrupsjonsarbeidet satser organisasjonen blant annet mye på lokale risikoanalyser og opplæring av ansatte i alle land. 

Hvordan synes du Flyktninghjelpen står seg i sitt antikorrupsjonsarbeid?

–Jeg har inntrykk av at dere er veldig fremover lent rundt temaet – at dere bruker mye ressurser på det og gjør veldig mye bra. Dere er åpne og ærlige med de utfordringene som er der. For det ligger jo i sakens natur at det er vanskelig å avdekke korrupsjon, sier spesialrådgiveren i Transparency International, før hun legger til med glimt i øyet:

–Men dere gjør sikkert ikke nok. Det er det ingen som gjør.