Les billedteksten Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland. Bildet er fra besøk i Maidiguri i Nigeria i november 2017. Foto:Flyktninghjelpen/Mohamed Bukar

–Godt at regjeringen vil øke flyktningkvoten

Eirik Christophersen|Publisert 15. jan 2018
Flyktninghjelpen er tilfreds med signalene i den nye regjeringsplattformen om at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger og være en pådriver for flyktninger internasjonalt.

Det er imidlertid avgjørende at kvoteflyktningordningen brukes til å hente flyktninger til Norge som har størst behov for beskyttelse og ikke kan få den beskyttelsen de trenger i nærområdene.

–Det er viktig at svake grupper ikke ofres fordi regjeringen vil prioritere overføring av flyktninger som det er enkelt å integrere. Vi kan heller ikke akseptere at bistand brukes til å presse fram returavtaler med fattige land, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Må øke støtten til flyktninger i nærområdene

Den nye regjeringsplattformen mellom FrP, Høyre og Venstre sier at ”Norge skal være en pådriver for å finne gode løsninger for verdens flyktninger, både gjennom hjelp i nærområdene og ved å ta imot kvoteflyktninger.”

–De aller fleste som er på flukt befinner seg i hjemlandet eller naboland, og det er bra at regjeringen lover at Norge skal være en pådriver for å finne gode løsninger for verdens flyktninger. Det er viktig at dette ikke settes opp imot at Norge skal ta imot kvoteflyktninger, slik Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug uttalte i helgen, sier Egeland.

Les mer: Derfor må vi øke støtten til nærområdene 

Anbefalinger fra FN

 –Det er også viktig at Norge opprettholder sin støtte til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og følger opp deres anbefalinger.

Dette er blant annet viktig når regjeringen signaliserer at de ønsker å fortsette prosessen med å tilbakekalle flyktningstatus når beskyttelsesbehovet ikke lenger er til stede. Her handlet Norge i strid med UNHCRs konkrete oppfordring når det gjaldt somaliere i 2017, sier Egeland.

Familiegjenforening

Familiegjenforening er en av få trygge veier til beskyttelse for mennesker på flukt. Mange familier på flukt har blitt splittet og venter på å kunne gjenforenes i et trygt land.

–Når regjeringen nå strammer inn kravene til familieinnvandring er det helt avgjørende at nyankomne flyktninger fortsatt er unntatt fra disse kravene. Familier på flukt må få være sammen, sier Egeland.

Flere asylsøkere skal få jobbe

Altfor mange asylsøkere forvises i dag til et passivt liv på asylmottak mens de venter på at asylsøknaden skal bli behandlet. Den nye regjeringsplatformen lemper imidlertid på kravene som har gjort det umulig for de fleste å arbeide i perioden de venter på vedtak.

–Flyktninghjelpen er glad for at det skal bli enklere å få arbeidstillatelse for grupper av asylsøkere som med stor sannsynlighet vil få opphold i Norge. Det er også positivt at det skal legges til rette for at arbeid skal kunne kombineres med introduksjonsprogrammet i større grad enn i dag. Dette er vinn-vinn for Norge og asylsøkerne, avslutter Egeland.

Fakta
  • Det er 65,6 millioner på flukt i verden
  • 1,2 millioner mennesker har behov for gjenbosetting i et annet land, i følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
  • 3546 personer søkte asyl i Norge i 2017.
  • Norge tok imot 3291 kvoteflyktninger i 2016 (tallene for 2017 ligger an til å bli i samme størrelsesorden.)