Les billedteksten Afrika er det kontinentet der flest trenger kvoteflyktningplasser. Blant annet mener FN at en del flyktninger fra Kongo må få muligheten til å gjenbosettes i et nytt land. Foto: Ingebjørg Kårstad, Flyktninghjelpen

Behovet for kvoteflyktningplasser øker

Publisert 28. jun 2018
Antallet mennesker som trenger kvoteflyktningplasser vil øke til 1,4 millioner i 2019, forventer FNs høykommissær for flyktninger. – Norge sender helt feil signal når vi kutter i antallet kvoteflyktninger vi tar imot, sier Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.

- Mangel på kvoteflyktningplasser globalt bidrar til å holde menneskesmuglernes forretninger gående, og resulterer i at desperate mennesker blir tvunget til å legge ut på potensielt dødelige reiser, sier Nesse.

Kvoteflyktninger er flyktninger som overføres fra det landet der de først har søkt asyl til et annet land der de kan være trygge, fordi de ikke finner den beskyttelsen de trenger der de er. Ifølge nye estimater fra FNs høykommissær for flyktninger vil 1,4 millioner av verdens flyktninger ha behov for kvoteflyktningplasser neste år. I fjor, da behovet var på 1,2 millioner plasser, ble rundt 75.000 mennesker gitt denne typen beskyttelse.

I den pågående debatten om asylmottak i Afrika, har en rekke politikere nå argumentert for kvoteflyktningordningen. I realiteten har Norge, på et tidspunkt hvor antallet asylsøkere har falt dramatisk, samtidig redusert antallet plasser for kvoteflyktninger fra 3120 til 2120.

- Flukttallene globalt er rekordhøye, men nesten ingen kommer til Norge. I fjor høst fikk Erna Solberg en konkret anmodning fra FN om å opprettholde, og på sikt øke, antallet kvoteflyktninger. Da er det sterkt beklagelig at Norge svarer med å kutte, sier Nesse.  

- Vi mener at Norge må øke antallet plasser til minst 5000. Vi har både ledig kapasitet og kommuner som ønsker å ta imot, legger han til.

Flyktninghjelpen har gått ut internasjonalt med en anmodning om at rike land og mellominntektsland øker antallet kvoteflyktninger de tar imot. Mangel på plasser fører nå til lange køer og et farlig etterslep som overføres fra år til år. I tillegg til at Europa og USA må øke sin innsats, ber Flyktninghjelpen store og voksende økonomier i Asia og Latin-Amerika om å komme på banen.

- Vi må kunne forvente at land som har økonomi til å arrangere verdensmesterskap i ulike sportsgrener, Melodi Grand Prix eller olympiader, også kan være med å bidra til å ta imot noen av verdens flyktninger som for øyeblikket ikke får tilstrekkelig beskyttelse der de er, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Til redaksjonen:

Den engelske pressemeldingen er tilgjengelig her: https://www.nrc.no/news/2018/june/rich-and-mid-income-countries-must-welcome-more-refugees-for-resettlement/

Her er FN’s nye estimater for behovet for kvoteflyktningplasser: https://news.un.org/en/story/2018/06/1012972

Kontaktinformasjon:

Flyktninghjelpens medieteam kan nås på: info@nrc.no, +4790562329