Les billedteksten Et par på flukt passer sine åtte barnebarn i en leir i Hasakeh i Syria. Konflikten i Syria ledet til flest nye internt fordrevne i fjor, 2,9 millioner mennesker. Bilde: Flyktninghjelpen.

30,6 millioner mennesker drevet på flukt i eget land i 2017

Publisert 15. mai 2018
Konflikter og katastrofer drev 30,6 millioner mennesker på flukt i eget land i fjor, ifølge en ny rapport fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC).

– Dette tilsvarer at 80.000 mennesker tvinges på flukt hver dag, sier Alexandra Bilak, leder for IDMC. – Rapporten viser hvorfor vi trenger en ny tilnærming for å håndtere de store kostnadene som intern fordrivelse påfører - ikke bare på de berørte individene, men også på økonomien, stabiliteten og sikkerheten i de berørte landene.

Hovedfunnene fra rapporten, Global Report on Internal Displacement, viser at antallet nye internt fordrevne på grunn av vold og konflikter nådde 11,8 millioner i 2017. Det er nesten dobbelt så mange som i 2016, da tallet var 6,9 millioner. Det totale antallet mennesker som er på flukt i eget land har nådd nesten 40 millioner på verdensbasis.

– Det høye antallet mennesker som er tvunget til å flykte fra sine hjem på grunn av vold og konflikter bør være en vekker for oss alle, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. – Nødhjelpsarbeidet er blitt bedre, men vi må gjøre en større innsats for å hindre nye fordrivelser, beskytte mennesker og finne langvarige løsninger.

Konflikten i Syria ledet til flest nye internt fordrevne i fjor, 2,9 millioner mennesker, mens 2,2 millioner mennesker ble drevet på flukt innad i Den demokratiske republikken Kongo.

– Syrias brutale krig og flyktningkrisen har skapt overskrifter, men den store økningen i antallet internt fordrevne har blitt forbigått i stillhet, sier Egeland. – Konflikten har nå vart to år lenger enn andre verdenskrig og blitt til en maraton av lidelser, legger han til. 

Rapporten viser også at 18,8 millioner mennesker i 135 land ble fordrevet på grunn av katastrofer i 2017. Av disse ble 8,6 millioner drevet på flukt på grunn av oversvømmelser og 7,5 millioner av stormer. Landene som ble hardest rammet var Kina med 4,5 millioner, Filippinene med 2,5 millioner, Cuba og USA med 1,7 millioner hver og India med 1,3 millioner internt fordrevne.

 Til redaksjonen:

Rapporten er tilgjengelig her: http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/  

Dersom du ønsker intervjuer eller mer informasjon, ta kontakt:

Medierådgiver Becky Bakr Abdulla: beba@nrc.no, +47 41613766

NRC media hotline: info@nrc.no, +47 905 62 329