Hassibullah, 18 years old, has been graduated last year from a 9 months training, provided by NRC. 

He is now car painter and starts his own activity in Maimana. He is happy and proud : before the training, he was jobless. He used to work a a daily worker, bu could find job everyday. He earns between 500 and 600 afghanis per day  (approx. $8 -10) - compared to 500 a week before the training - and with his brother, he is able to support his family.
Les billedteksten Hasibullah (18) vil stå på egne ben og har etablert et billakkeringsverksted i Maimane i Afghanistan. Foto: Sandra Calligaro/Flyktninghjelpen

Derfor mister unge på flukt ungdomstiden sin

Roald Hovring|Publisert 23. mar 2018
Ungdom på flukt ønsker de samme tingene som ungdom flest: De ønsker å være med venner og famile, gå på skole, bli forelsket og drive med fritidsaktiviteter. De ønsker seg muligheter, utdanning, arbeid, og de ønsker å være en del av noe.

Problemet er at de har en utrygg og uforutsigbar hverdag. De får ofte et ansvar som hører til voksenverden, de er ofte alene, de mister skolegang og venner og veldig ofte muligheten til å planlegge egen fremtid. De blir sjelden rådspurt, ofte oversett, og får ikke være med på å bestemme over ting som angår dem.

10 ting ungdom på flukt sliter med  

# 1. Problemer med å skaffe seg papirer som sikrer dem rettigheter 

Ungdom på flukt har ofte mistet ID-papirene sine og kan ikke bevise hvem de er. De bruker mye tid og ressurser på å skaffe seg nødvendig dokumentasjon fra FNs høykommissær for flyktninger og/eller lokale myndigheter. Dette fører ofte til at de mister retten til utdanning, arbeid eller asyl.  

# 2: Nektes videre utdanning 

Som ungdom flest har ungdom på flukt gått på skole og tatt en utdannelse. De har imidlertid problemer med å få godkjent kvalifikasjoner de har med fra hjemlandet. Dette gjør det vanskelig eller umulig å studere videre eller sikre seg en formell utdanning.   

# 3: Diskriminering, rasisme, fremmedfrykt og kulturkræsj 

Ungdom på flukt opplever diskriminering, rasisme og fremmedfrykt, de blir marginalisert og lever ofte ufrivillig isolerte liv. 

# 4: Nektes arbeid 

Ungdom på flukt ønsker å jobbe fremfor å være avhengig av nødhjelp. Mange blir frustrerte over de begrensede mulighetene de har for å finne arbeid og forsørge seg selv. 

Les mer om afghanske Hasibullha på på bildet over. 

# 5: Utsettes for diskriminering og vold  

Som annen ungdom diskrimineres også ungdom på flukt på bakgrunn av kjønn og seksuell legning. I tillegg utsettes de for vold, tvangsekteskap, seksuelle overgrep og voldtekt. 

# 6: Nektes helsetjenester og psykososial støtte 

Ungdom på flukt mangler helsetjenester. Dette gjelder i stor grad seksualrådgivning og helsetjenester spesielt tilrettelagt for unge, samt psykososial hjelp. 

# 7: Mangler sikkerhet, trygghet og bevegelsesfrihet 

Ungdom på flukt mangler trygghet, sikkerhet og bevegelsesfrihet på grunn av fremmedfrykt og problemer med å fremskaffe ID-papirer. Mange utsettes for trakassering fra politiet, arrestasjoner og fengsling. 

# 8: Mindreårige ungdommer er særlig utsatt 

Enslige mindreårige flyktninger har særlige behov, både praktisk og når det gjelder beskyttelse. Selv om ungdommene fyller 18 år, har de fortsatt behov for hjelp knyttet til veiledning, rettigheter og beskyttelse i situasjonen de lever i.  

# 9: Blir ikke hørt 

Ungdom på flukt blir ikke rådspurt og får sjelden være med på å bestemme over ting som angår demDe har få muligheter til å komme med løsningsforslag, dele sine ideer med beslutningstakere og mangler muligheter for å bli hørt. 

# 10: For lite informasjon om asyl, flyktningers rettigheter og tilgjengelige tjenester 

Ungdom på flukt mangler relevant, ærlig og gjennomsiktig informasjon om asylprosessen, flyktningers rettigheter og tilgjengelige tjenester. De mangler også informasjon om samfunnet og kulturen i det landet de får asyl i. 

Kilde: We Belive in Youth, UNHCR