Les billedteksten Bildetekst: Timothée Zoungrana, Flyktninghjelpens hygiene- og huslyspesialist har ansvaret for arbeidet vårt i Vest-Uganda. Her inspiserer han byggingen av en latrine i flyktningleiren Maratatu. Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Kolera setter livene til kongolesiske flyktninger i fare

Publisert 22. mar 2018
Væpnet konflikt har tvunget tusenvis av kongolesere til å søke tilflukt i nabolandet Uganda. De overfylte flyktningleirene mangler sanitæranlegg og øker risikoen for dødelige kolerautbrudd.

Bare i løpet av 2018 har den brutale volden i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) tvunget 44,000 mennesker over til nabolandet Uganda. Det høye antallet mennesker har ført til overbelastning på de eksisterende sanitæranleggene. Mangelen på hygienetiltak har ført til flere dødelige kolerautbrudd. 

Hver dag ankommer hundrevis av mennesker flyktningleirene i Uganda. Det store omfanget av flyktninger gjør det vanskelig å kontrollere spredningen av sykdommer på tvers av leirene. Hjelpeorganisasjonene jobber nå døgnet rundt med å bygge flere hygiene- og sanitæranlegg for å forhindre at sykdommen sprer seg.

Overfylte leirer skaper stor risiko

Flere tusen mennesker er tvunget til å starte ett nytt liv i flyktningleiren Maratatu  sørvest i Uganda. Blant dem er Désiré.

—  Det er mennesker overalt i leiren. Risikoen for spredning av kolera er derfor stor. Noe må bli gjort for å stanse spredningen, sier han.

Désiré kommer opprinnelig fra Ituri-provinsen i Kongo. Volden som herjer i hjemlandsbyen  beskriver han som hensynsløs. Han forteller om kriminelle gjenger som gikk til angrep med økser og machete før de brant ned folks hjem. Nyankomne flyktninger fra provinsen rapporterer stadig om de væpnede gruppene i Ituri. For mange er det nærmest umulig å flykte.

Désiré ser på forholdene i den overbefolkede leiren som en trussel på folkehelsen. Til tross for at noen klarer å unnslippe og overleve flukten til Uganda, vil mange møte nye livstruende situasjoner i leirene.

Les billedteksten Flyktningene må dele på de få latrinene, badeplassene og spisestedene i leirene. Dette øker risikoen for spredningen av vannbårne sykdommer som Kolera og Bilharzia. Foto: Nashon Tado/Flyktninghjelpen

— Med så mange mennesker på ett sted er risikoen for spredning av smittsomme sykdommer som kolera svært høy. Mange mennesker kan bli rammet på kort tid.

For å forhindre ytterlige utbrudd, bygger vi håndvaskstasjoner, latriner og badehytter i Maratatu. Vi har rekruttert nye hjelpearbeidere som skal hjelpe oss å spre bevissthet og kunnskap rundt god hygiene. Med oss på laget har vi også sanitær- og hygienepersonell som bygger de nye fasilitetene.

— Hygieneanleggene er overbelastet i de områdene hvor flyktningene mottar hjelp, sier Dominika Arseniuk, som leder arbeidet vårt i Uganda.

Strenge hygienerutiner

Transittleiren Kagoma sliter også med overbefolkning. Her blir nyankomne flyktninger registrert, vaksinert og får utdelt bosetninger. Leiren er delt inn i store, felles sovesaler hvor flyktningene lager mat og tar hånd om barna. Her deler de også de få latrinene, felles vaskeplassene og vannstasjonene hvor de vasker hendene. Området er derfor ekstremt utsatt for spredning av kolera.  

Vi trenger flere ressurser for å kunne håndtere situasjonen
Dominika Arseniuk, Flyktninghjelpens hygiene- og huslyspesialist  i Uganda

Frivillige fra Ugandas Røde Kors overvåker alle som entrer og forlater leiren. De passer på at flyktningene bruker desinfeksjonsmidler til å vaske hender og føtter mens de er i leirene. Dette er forhåndsregler de er nødt til å ta for å forhindre spredning av sykdom.

— Vi trenger flere ressurser for å kunne håndtere situasjonen, understreker Arseniuk.

Flyktningsituasjonen i Uganda:
  • 1031 kongolesiske flyktninger ankom Uganda mellom 21. og 23. februar. Totalt har 43.818 kongolesiske flyktninger ankommet landet så langt i 2018.
  • 27.706 personer flyktet fra væpnet konflikt i Ituri-provinsen i Kongo. Flyktningene må krysse innsjøen Lake Albert ved hjelp av fiskebåter og kanoer for å komme seg fra Ituri til Uganda.
  • 16.112 personer ankom Uganda via Nord-Kivus sørvestlige grense ved Kongo. De fleste er fra distriktene Kisoro, Kanungu og Ntoroko.
  • 343 Kongolesiske flyktninger ankommer Uganda daglig.
Dette gjør Flyktninghjelpen for å hjelpe kongolesiske flyktninger i Uganda:

Flyktninghjelpen bygger 200 latriner og vaskestasjoner i flyktningleiren Maratatu. I tillegg setter vi opp 50 håndvaskstasjoner rundt i leiren. Ved hjelp av lokale ressurser og hygienemedarbeidere, sprer vi informasjon og kunnskap om god personlig hygiene og forhold.