Les billedteksten 5,4 millioner mennesker har behov for nødhjelp i Somalia i år. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen.

Somalia trues av sult dersom hjelpen reduseres

Publisert 05. mar 2018|Endret 02. mar 2018
Årets værvarsler tyder på ny tørke i Somalia. 2,7 millioner mennesker står i fare for å sulte dersom nødhjelpen reduseres.

– Det internasjonale samfunnet klarte å avverge en sultkatastrofe som kunne kostet livene til tusener av somaliere i fjor. Dersom vi ikke opprettholder den samme humanitære innsatsen i år, kan landet falle tilbake i enda dypere krise. Det kan potensielt bli katastrofalt. En halv million mennesker står i dag i fare for å sulte, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Somalia, Nigel Tricks.

I morgen samles diplomater, donorer, FN og andre delegasjoner fra hele verden i London for å delta på konferanse om den humanitære situasjonen i Somalia. Ifølge FN risikerer 2,7 millioner mennesker å rammes av sult. Med stadig flere meldinger om ny tørke ber humanitære aktører nå om 1,5 milliarder dollar for å gjenoppbygge det tøke- og konfliktrammede landet.

Situasjonen i landet er alvorlig med anslagsvis 5,4 millioner mennesker med behov for nødhjelp i år. Over 300.000 barn under fem år er akutt underernærte og 48.000 av dem er så underernærte at de risikerer å dø.

– Vi vet at nødhjelp kan gjøre en reell forskjell slik den gjorde i fjor da vi klarte å redde utallige liv i Somalia. Årets værvarsler viser mer tørke i mange regioner og vi venter enda et år med krise. Uten konkret satsing på hjelpearbeidet og økt innsats for å redde liv, kan tusener av mennesker havne i akutt nød igjen, advarer Tricks. 

Ved siden av tørken, bidrar den vedvarende konflikten og usikkerhet til dagens krisesituasjon. Over 1,1 millioner mennesker ble tvunget på flukt fra sine hjem grunnet tørke og konflikt i fjor. Disse kommer i tillegg til de én million mennesker som allerede var på flukt i Somalia. I tillegg har enda en million somaliere krysset grensen over til andre land og lever i dag som flyktninger.

Fakta om den humanitære situasjonen i Somalia:
  • Mellom nå og juni 2018, vil 5,4 millioner somaliere trenge mathjelp og støtte til å finne levebrød. Av disse vil 2,7 millioner være i en krise- eller nødsituasjon.
  • 2,7 millioner barn trenger støtte for å holde seg i skolen, og har behov for mathjelp. Omlag 411 000 barn i skolealder har flyktet fra sine hjem på grunn av tørke og konflikt siden november 2016.
  • Somalia er et av verdens fattigste land. 43 prosent av befolkningen lever på mindre enn 1 dollar per dag. Forventet levetid er bare 51 år.
Fakta om Flyktninghjelpen i Somalia:
  • Flyktninghjelpen driver program innenfor matsikkerhet, tilbyr vann og sanitærtjenester, husly, utdannelse og driver rettshjelp.
  • Flyktninghjelpen har jobbet i Somalia siden 2004. Les mer om vårt arbeid i landet her
  • Donorer som støtter Flyktninghjelpens respons på tørken i Somalia inkluderer Utenriksdepartementet, DFID, EU Humanitarian Aid, OCHA, SIDA, UNHCR, UNICEF og WFP.
Til redaksjonen:
  • Bilder og historier kan lastes ned til fri bruk her: http://smu.gs/2F51zds
  • Vi har talspersoner tilgjengelig for intervju på konferansen i London. Vi har også norske talspersoner i Nairobi. 

 

Kontakt:

I Oslo

Flyktninghjelpens medienummer:

info@nrc.no

+47 905 62 329